On arvioitu, että jopa 70 000 alaikäistä lasta asuu päihdeongelmaisten vanhempien kanssa. Koulujen sulkeminen, lomautukset ja etätyö ajavat perheitä yhä enemmän neljän seinän sisälle, pois ulkopuolisten silmistä. Useat asiantuntijat ovat esittäneet huolensa lasten hyvinvoinnista poikkeustilanteen aikana.  Lue lisää >