On arvioitu, että jopa 70 000 alaikäistä lasta asuu päihdeongelmaisten vanhempien kanssa. Koulujen sulkeminen, lomautukset ja etätyö ajavat perheitä yhä enemmän neljän seinän sisälle, pois ulkopuolisten silmistä. Useat asiantuntijat ovat esittäneet huolensa lasten hyvinvoinnista poikkeustilanteen aikana.

Helsingin Sanomien haastattelema A-klinikan toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki on huolissaan sekä päihdehoitopalveluiden saatavuudesta poikkeustilan aikana että töissä käyvien päihteidenkäyttäjien pärjäämisestä arkirutiinien muuttuessa.

Baarien ja ravintoloiden sulkeminen sekä sosiaalisen kontrollin puute voivat johtaa lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön kotioloissa, mikä väistämättä näkyy myös kotona olevien lasten arjessa.

– Lastensuojelu on pitkään ollut vaikeassa tilanteessa, mutta koronapandemia pahentaa tilannetta entisestään. Resurssipula on valtava ja avuntarvitsijoita paljon jo normaalioloissakin – saati nyt poikkeusoloissa. Lastensuojelu tarvitsee tässä tilanteessa lisää resursseja ja hallituksen on ne annettava. Entisenä lastensuojelun työntekijänä olen erittäin huolissani lapsista tässä tilanteessa. Pahimmillaan elämä turvattomissa kotioloissa on lapselle puhdasta helvettiä, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen toteaa.

Opettajat eivät tavoita kaikkia lapsia

Myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on huolissaan etäopetuksessa olevien oppilaiden tavoitettavuudesta ja hyvinvoinnista. Ylen haastattelussa Luukkainen kertoi, että kunnilla on vaihtelevasti resursseja koulun ja oppilaiden väliseen yhteydenpitoon oppilaiden ollessa etäopetuksessa.

Opettajien keinot seurata oppilaiden hyvinvointia ovat hyvin rajalliset, kun oppilas ei ole läsnä. Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan koulun on viime kädessä otettava yhteyttä lastensuojeluun, mikäli lapseen ei saada yhteyttä etäopetuksen aikana.

– Koulu on ollut tukena vaikeassa tilanteessa oleville perheille, mutta etäopetus on tehnyt yhteydenpidosta haastavampaa ja siirtänyt vastuuta opintojen etenemisestä vanhemmille. Kaikkia lapsia opettajat eivät ole edes tavoittaneet etäopetuksen alkamisen jälkeen. Pahimmillaan näitä lapsia uhkaa koulupudokkuus heidän jäädessä jälkeen opetuksessa. Koteihinsa kadonneet lapset tarvitsevat apua enemmän kuin koskaan aiemmin, Antikainen painottaa.

Antikainen on jättänyt kirjallisen kysymyksen lastensuojelun resursseista poikkeusolojen aikana.

SUOMEN UUTISET