Koronakriisi asetti kunnat ja opetuksen aivan uudenlaisen haasteen eteen. Poikkeustilasta johtuen yli 500 000 oppilasta on siirtynyt etäopetukseen 18.3. alkaen. Peruskoulussa opetusta ei ole totuttu järjestämään etänä, sillä perusopetuslain mukaan oppivelvollisuusikäisten esi- ja perusopetus tulee olla lähiopetusta. Vaihtelut käytännön toteutuksessa on asettanut lapset keskenään eriarvoiseen asemaan.

– Siirtyminen nopeasti täysin uuteen tapaan järjestää opetus ei ole ollut kivuton, koska voimassa oleva lainsäädäntö ei ole mahdollistanut ennalta varautumista ja etäopetuksen harjoittelua, kuvailee kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Ari Koponen.

Koponen vaatii, että kriisin jälkeen tullaan määrittelemään kriteerit sille, mitä perusopetuksen pitäisi minimissään poikkeusoloissa olla ja laaditaan etäopetukseen soveltuva opetussuunnitelma.

– Opettajat ja perheet ovat toimineet erittäin hyvin. Yhteistyöllä etäopetus on saatu toteutettua, Koponen kiittelee. Samalla kuitenkin esimerkiksi kouluruoan jakoon ei ole ollut selkeää käytäntöä, vaan jokainen kunta on koittanut ratkaista ongelmaa omilla järjestelyillä, huomauttaa Koponen.

Etäopetusta voisi jatkaa myös normaalioloissa

Useille oppilaille siirtyminen etäopetukseen on ollut hyvin positiivinen kokemus esimerkiksi aistiyliherkille, neurokirjon diagnoosin omaaville oppilaille, sisäilmasta oireileville, kouluahdistuneille, maaseudun pitkien koulumatkojen oppilaille sekä kiusatuille.

– Nämä ryhmät ovat hyötyneet siitä, että saavat opiskella omaan tahtiinsa rauhallisessa kotiympäristössä, minkä vuoksi olisi tärkeää, että he saisivat jatkaa etänä opiskelua myös normaalioloissa, toivoo Koponen.

Kotiopetuksessa yli 400 oppilasta

Suomessa on mahdollisuus kotiopetukseen, vuonna 2018 heitä oli Tilastokeskuksen mukaan 414 oppilasta. Tämä ei kuitenkaan ole sama asia kuin etäopetus, sillä kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää opetusta, palveluja tai etuuksia kotiopetuksessa olevalle lapselle.

Perusopetuksen järjestäminen etäopetuksena edellyttää lainsäädännöllistä muutosta. Koponen on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen, jotta hallitus ryhtyisi koronakriisin jälkeen selvittämään mahdollisuuksia ottaa etäopetus keinovalikoimaan myös normaalioloissa ja valmistelisi etäopiskelua varten opetussuunnitelman.

SUOMEN UUTISET