Eduskunta sai tänään keskusteluun kansalaisaloitteen, jonka yli 52 000 allekirjoittanutta suomalaista vaatii konkreettisia toimenpiteitä lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.

Aloitteella halutaan saada voimaan laki, joka velvoittaa jokaiseen alakouluun palkattavaksi terapeuttiset valmiudet omaavan asiantuntijan, joka olisi aidosti läsnä lasten arjessa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen pitää tärkeänä, ettei aloitteen käsittely jää pelkäksi sanahelinäksi.

– Koulumaailman raadollisuus ja ongelmat kyllä tunnustetaan, mutta nähtäväksi jää, onko eduskunnalla tahtoa vieläkään ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin koulukiusaamisen lopettamiseksi, Koponen kommentoi kansalaisaloitteesta eduskunnassa käytyä keskustelua.

Jokainen kiusattu lapsi on liikaa

Brother Christmas -hyväntekeväisyysjärjestöä luotsannut Koponen on nähnyt läheltä, miten koulukiusaaminen johtaa pahimmillaan ei pelkästään syrjäytymiseen, vaan jopa itsemurhaan tai sen yritykseen.

Hän ei pysty ymmärtämään, miten koulumaailmassa saatetaan sallia esimerkiksi pahoinpitelyiden, kiristyksen ja kunnianloukkauksen sekä seksuaalisen ahdistelun tyyppiset teot, kun ne ovat rikoslain mukaan tuomittavia rikoksia.

– Jokainen koulukiusattu tai pahoinvoiva lapsi tai nuori on liikaa. Siksi jokaiseen alakouluun tulisi saada ennaltaehkäisevä asiantuntija, kuten tämän kansalaisaloitteen runsaat 52 000 allekirjoittajaa esittävät, Koponen vaati tiistaisessa täysistunnossa.

Keravalla onnistunut kokeilu

Kansanedustaja Koponen toi puheessaan myös esiin keravalaisessa alakoulussa tehdyn pilotin, jonka positiiviset tulokset antavat kansalaisaloitteen vaatimukselle selkeät perusteet.

Kyseisen pilotin aikana koululaisten arjessa toimi aikuinen, jota lasten oli helppo lähestyä, ja joka pystyi puuttumaan lasten kokemiin ongelmiin aikaisessa vaiheessa. Lopputuloksena niin lasten kuin opettajien hyvinvointi kasvoi ja yhteishenki parantui.

– Mikä tärkeintä: lähes 50 prosenttia oppilaista koki saaneensa aiempaa enemmän tukea, ohjeita, apua ja ymmärrystä. Lisäksi yli 40 prosenttia oppilaista kertoi helposti lähestyttävän aikuisen vaikuttaneen positiivisesti omaan tai yhteisön hyvinvointiin, Koponen kertoi ja toivoi kokeilua aloitettavaksi myös muualla Suomessa.

SUOMEN UUTISET