Kansanedustaja Ari Koponen on laatinut ensimmäisen lakialoitteensa. Aloite koskee koulukiusaamista ja keräsi 103 allekirjoitusta. Kansanedustajien enemmistön tuen saaminen ei ole aivan tavanomaista, esimerkiksi vuonna 2019 vastaavia yli 100 allekirjoituksen keränneitä lakialoitteita oli yhteensä vain kolme kappaletta.

Aloite siirtyy nyt ministeriöön lausunnolle, eli prosessi etenee samoin kuin hallituksen esitykset.

Ari Koposen mielestä tässä on vastaus monille ihmettelijöille, jotka kysyvät mitä yksi ihminen pystyy tekemään eduskunnassa?

– Paljonkin, yhteistyöllä.

Kiusaamisen lopettaminen on jokaisen vastuulla

Aloitteessa esitetään, että lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin lisätään kumpaankin velvoite, joiden mukaan koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Koposen mielestä julkisen vallan tulisi tehdä kaikki mahdolliset toimet, joilla nuorten syrjäytymistä voitaisiin ehkäistä. Turvallisen oppimisympäristön vahvistaminen on yksi näistä keinoista.

– Perusopetuslaista löytyy jo tämä pykälä. On kuitenkin hyvin erikoista, ettei sitä ole toisen asteen koulutuksen laeissa. Voivatko päättäjät siis sanoa tehneensä kaikkensa kiusaamisen poistamisen eteen? Mielestäni eivät, joten siksi on tärkeää nostaa asia esille ja arvioida hyvin tarkasti lisäisikö tämä lakialoite ilmoitusvelvoitetta ja olisiko siitä apua kiusatuille, tiivistää Koponen.

Yhteistyötä tärkeiden asioiden edistämiseksi

Koponen painottaa, että eduskunnassa tarvitaan yhteistyötä tärkeiden asioiden edistämiseksi – kuten kiusaamisen lopettamiseksi. Hallitus ajaa parhaillaan läpi uudistusta, jotta oppivelvollisuus kattaa myös toisen asteen koulutuksen.

Koposen mielestä olisikin ensisijaisen tärkeää, että kiusaamistapauksiin puuttumisen käytäntöjä yhtenäistetään perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välillä.

– Jos kaikille ei pystytä takaamaan turvallista oppimisympäristöä, seuraukset ovat nuoren kohdalla vakavat ja saattavat aiheuttaa jatko-opiskelupaikkojen ja työelämän ulkopuolelle jäämistä.

SUOMEN UUTISET