Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen jätti tasa-arvoista vuorovanhemmuutta tukevan toimenpidealoitteensa hallitukselle syysistuntokauden aluksi.


Sivistysvaliokunnan jäsen ja kansanedustaja Ari Koponen tiedusteli viime syksynä kirjallisessa kysymyksessään koulumatkatuen ja -kuljetusten tasapuolisuudesta hallitukselta.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen vastaus oli tyrmäävä: lasten vuoroasumiselle ei ole olemassa tarkkaa määritelmää lainsäädännössä, joten koulukyydit on mahdollisuus järjestää eroperheissä vain toisen vanhemman luota. Koposen mielestä on pöyristyttävää etteivät yhteiskunnan etuudet jakaudu tasaisesti molemmille vanhemmille.

– Käytäntö eriarvoistaa rajusti eroperheiden lapsia, mutta samalla tukien ohjautuminen vain toiselle vanhemmalle asettaa vanhemmatkin eriarvoiseen asemaan. Etuuksien ohjautumisen vuoksi laki takaa koulukyydin vuoroviikoin vanhempien luona asuville eroperheiden lapsille vain lähivanhemman luota, Koponen kertaa.

Erolasten vuoroasuminen yleistynyt

Vain toisen vanhempansa kanssa asuvia lapsia ja nuoria on Suomessa arviolta noin 275 000. On todennäköistä, että heistä osa asuu ainakin toisinaan myös toisen vanhempansa luona.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 tekemän kyselyn mukaan alle 15-vuotiaista kahden kodin lapsista lähes 40 % asuisi yhtä paljon molempien vanhempiensa luona. Lapsen asuessa kahden eri huoltajan luona, kunta on velvollinen järjestämään lapsen koulukuljetuksen vain väestörekisteriin merkittyyn vakinaiseen osoitteeseen.

Lapsenhuoltolain uudistus ei auttanut

Aihe puhuttaa jatkuvasti, kun eroperheiden vanhemmat taistelevat itselleen koulukyytejä kahdesta osoitteesta. Viime viikolla kansalaisaloite.fi -palveluun ilmestyi myös kansalaisaloite, joka vaatii maksutonta koulukuljetusta molempien vanhempien luota vuoroasumistilanteissa.

Sanna Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukeminen sekä kahden tasavertaisen kotiosoitteen mahdollistaminen. Lapsenhuoltolain uudistus vuoden 2019 lopulla ei kuitenkaan vaikuttanut millään tavalla etuuksiin ja palveluihin, kuten asumistukeen, koulukuljetuksiin ja lapsilisän jakautumiseen, kertoo Koponen.

Lasten epätasa-arvoinen kohtelu ei Koposen mukaan voi jatkua. Syysistuntokausi alkoi eduskunnassa eilen ja Koponen jätti heti tasa-arvoista vuorovanhemmuutta tukevan toimenpidealoitteensa hallitukselle.

SUOMEN UUTISET