Opiskelijat ovat palaamassa takaisin kouluihin lähes kaksi kuukautta kestäneen etäopetuksen jälkeen. Kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Ari Koponen kiittää opettajia ja perheitä etäopetuksen onnistumisesta ja ehdotti toimenpidealoitteessaan huhtikuussa, että etäopetusta voitaisiin jatkaa niiden lasten kohdalla jotka siitä selkeästä hyötyvät ja joiden oppimistulokset ovat parantuneet kotona omaan tahtiin opiskellessa.

Perusopetuslaki tulisikin saattaa Ari Koposen mukaan ajan tasalle, sillä etäopetus sopisi keinovalikoimaan normaalialoissakin esimerkiksi aistiyliherkille, neurokirjon diagnoosin omaaville oppilaille, sisäilmasta oireileville, kouluahdistuneille, maaseudun pitkien koulumatkojen oppilaille sekä kiusatuille.

Koponen kertoo, miksi osalle lapsista etäopetus voi olla normaalia lähiopetusta parempi oppimismuoto:

– Nykynuoret on tekniikan ihmelapsia, joilla osa sosiaalisesta ympäristöstäkin on luontevasti verkossa, eikä sitä karsasteta.

Kansallinen etäkoulu

Koposen mielestä voitaisiin luoda kriteerit, joiden täyttyessä, ja vain lapsen edun toteutuessa, lapsi saisi opiskella etäkoulussa. Etäopetus voisi olla osa-aikainen ratkaisu, jotta sosiaalisia taitoja harjoitettaisiin säännöllisesti myös lähiopetuksessa.

– Systeemi tulisi luoda esimerkiksi niin, että opettaja avaisi etäyhteyden oppitunnin alkaessa. Eli lapsella olisi kuitenkin se tietty, tuttu luokka, jonka kanssa yhdessä opiskeltaisiin, Koponen ehdottaa.

Hyötyä eronneille vanhemmille

Etäopetus mahdollistaisi Koposen mielestä lapselle vuoroviikkosysteemin vanhempien välillä, kun nykyisin toinen vanhemmista toimii etävanhempana ja näkee lasta lähinnä viikonloppuisin tai vain joinain viikonloppuina. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt toisivat näin ollen joustavuutta eronneille vanhemmille. Esimerkiksi työnhaku ja työnteko ei olisi niin sidoksissa toisen vanhemman asuinpaikkakuntaan.

– Lasten vanhempien ei tarvitsisi asua lähekkäin ja silti lapsi voisi käydä yhtä ja samaa koulua, vaikka viettäisi vuoroviikot eri asunnoissa eri puolilla Suomea. Tässä toteutuisi ehdottomasti lapsen etu, Koponen tiivistää.

SUOMEN UUTISET