Kansanedustaja Ari Koponen jatkaa sinnikästä työtään lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Koponen ehdottaa viime viikolla laatimassaan lakialoitteessa, että perusopetuksen tuntijakoon lisättäisiin oman ryhmän tunteja tavoitteena yksinäisyyden ja kiusaamisen ennaltaehkäisy sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu.

Lasten ja koululaisten yksinäisyys ja ryhmään kuulumattomuus ovat vakava kysymys, jolla on yhteys kouluhyvinvointiin sekä koulukiusaamiseen. Opetussuunnitelma sisältää useita tavoitteita, kuten yhteisöllisyyden rakentamista ja vuorovaikutustaitojen oppimista. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen kuitenkin huomauttaa, ettei näihin ole varattu aikaa tuntijaossa.

– Ryhmäytyminen, vuorovaikutustaitojen harjoittelu ja kiusaamisen ennaltaehkäisy ovat niin tärkeitä tavoitteita, että niille tulisi varata aikaa perusopetuksen tuntijaosta, tiivistää Koponen lakialoitteensa sisältöä.

– Tämä olisi myös tärkeä palanen koronapandemian aiheuttamien ongelmien korjaamiseksi kouluissa, Koponen kertoo.

Oman ryhmän löytyminen tärkeä asia

Yläkouluissa opetusryhmille on nimetty luokanvalvojat, mutta ryhmänohjaukseen ei ole varattu aikaa tuntijakoon eikä luokanvalvoja välttämättä opeta lainkaan ryhmänsä kaikkia oppilaita. Kouluviihtyvyyden ja sosiaalisen hyvinvoinninkin kannalta oman kaverin löytyminen on Koposen mukaan äärimmäisen tärkeä asia. Etenkin sosiaalisesti aremmille oppilaille kaverin löytäminen helpottuu entistä pysyvämmässä ryhmässä.

– Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi koulussa olla oma, riittävän kiinteä ryhmä johon kiinnittyä sekä oma opettaja tai muu ammattihenkilö, joka tuntee lapsen ja hänen kouluasiansa hyvin. Lapsen tai nuoren tulisi pystyä matalalla kynnyksellä kertomaan ongelmistaan ja saamaan apua niiden ratkaisemiseksi heti. Tiedämme, että vain hyvinvoiva lapsi voi oppia ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa, päättää Koponen.

Koposen aiemmat koulukiusaamista koskevat lakialoitteet ovat edenneet lainsäädäntömuutoksiin saakka.

Suomen Uutiset