Perussuomalaisten kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Ari Koponen on jälleen nuorten hyvinvoinnin asialla. Koponen käynnisti joulukuussa lainsäädäntöhankkeen turvallisemman opiskeluympäristön turvaamiseksi kouluihin. Lakialoitteen allekirjoitti enemmistö eli yli 100 kansanedustajaa.

Kansanedustaja Ari Koposen käynnistämässä lakialoitteessa ehdotetaan, että perusopetuslaissa säädetään rehtorin oikeudesta määrätä jälki-istunto. Lakialoitteessa esitetään myös säädettäväksi rehtorin mahdollisuudesta evätä oppilaan osallistuminen opetukseen kolmen päivän ajaksi, jonka aikana oppilaan tukea edistettäisiin oppilashuollon toimesta.

Lisäksi Koposen lakialoitteessa esitetään, että rehtori voisi päättää oppilaan määräaikaisesta erottamisesta enintään kahden viikon määräajaksi.

— Tässäkin lakialoitteessa on kuultu koulun arjessa työskentelevien ihmisten tarpeita sekä tehty yhteistyötä opetusalan ammattilaisten kanssa, sanoo Koponen.

Alaikäisten väkivaltarikokset vauhdittaneet hanketta

Lakialoite tulee tärkeään kohtaan, sillä koulukiusaaminen ja väkivaltatapaukset ovat kouluissa tällä hetkellä erittäin vakava ongelma, johon on etsitty ratkaisuja jo pitkään. Viimeksi edellisellä hallituskaudella laaja asiantuntijatyöryhmä etsi keinoja kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi, mutta esitetyistä toimenpiteistä on toteutettu vain pieni osa.

Vaikka perusopetuslaki säätää oppilaan oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön, ei nykyinen lainsäädäntö mahdollista kouluille riittäviä keinoja ja toimivaltuuksia turvallisen oppimisympäristön takaamiseen varsinkaan kiusaamis- tai väkivaltatilanteiden tapahduttua. Etenkään koulun nopea reagointi näihin tilanteisiin ei ole mahdollista lainsäädäntöpuutteiden vuoksi.

— Koulukiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäiseminen ovat yksi oman eduskuntatyöni suurimmista tavoitteista. Lakialoitteella lisäisimme koulun valtuuksia puuttua kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin unohtamatta oppilashuollon tärkeää roolia laajan ongelman ennaltaehkäisevänä ratkaisijana sekä jälkihoidon tarjoajana, Koponen paaluttaa.

Yhteistyö avain asioiden muuttamiseen

Koposen mukaan koulukiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäiseminen ovat asioita, joihin päästään vain eri tahojen yhteistyöllä. Ongelma ei ratkea pelkästään hallituksen toimin, vaan siihen tarvitaan myös opposition kuuntelemista sekä vahvaa tukea. Lisäksi tarvitaan eduskunnan ja kaikkien puolueiden yhteistyötä — unohtamatta etujärjestöjen ja kentän ääntä.

— Ei ole mitään yhtä keinoa ratkaista näin laajaa ongelmaa, mutta kyseisen lakialoitteen rehtorien valtuuksien lisääminen luo osan kokonaisuutta, millä pääsemme varmasti eteenpäin väkivallan ja kiusaamisen vähentämiseksi kouluissa, päättää Koponen.

Suomen Uutiset