Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne epäilee Poliisihallituksen tuoreen tilaston alaikäisten väkivaltarikoksista kertovan aikuisten tarjoilemasta, osin jo sairaita piirteitä saaneesta maailmankuvasta.

Iltalehti raportoi Poliisihallituksen tilastosta alaikäisten tekemistä henkirikoksista, pahoinpitelyrikoksista sekä ryöstöistä vuodesta 2010 vuoden 2021 huhtikuun loppuun. Ne osoittavat selvästi, kuinka alaikäisten tekemät vakavat rikokset ovat nousussa.

– Maahanmuuttajataustaiset alaikäiset ovat yliedustettuina, mutta myös kantasuomalaiset voivat huonosti, Lulu Ranne sanoo.

Ovatko lasten ongelmat vain lähipiiristä peräisin?

Ranteen mukaan osattomuus ja syrjäytyminen ovat ilmeisiä, mutta kysyy onko niiden syy aina vain lähipiirin ongelmat, kuten Iltalehden jutussa mainitut köyhyys, kotona nähty tai koettu väkivalta, vanhempien ongelmat ja päihteidenkäyttö tai muut lapsuudessa koetut ja alkaneet tragediat.

– Tutkimuksissa kysymyksenasettelu on usein suppeaa. En tiedä nähdäänkö silloin metsää puilta. Voivatko alaikäiset huonosti, kokevatko he osattomuutta ja syrjäytymistä myös siksi, että taustoista riippumatta, tarjolla olevat aikuisten luomat maailmankuvat ovat niin lohduttomia?

Jatkuva hätätilan kirkuminen ahdistaa

Ranne näkee suuren kuvan olevan erilainen maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten alaikäisten ongelmien taustalla, vaikka lopputulokset ovat saman suuntaisia.

– Tietyistä kulttuureista tulevat maahanmuuttajaperheet ovat varmaan oman kulttuurinsa näkökulmasta kunnon väkeä. Sen seurauksena heidän lapsensa saavat jatkuvaa ankaraakin uskonnollista opetusta, jonka mukaan ympäröivän yhteiskunnan arvojen ja tapojen omaksuminen on haram, eli kiellettyä. Ei ole ihme, jos lapset ja nuoret kokevat juurettomuutta ja osattomuutta, eikä integroituminen onnistu.

– Kantasuomalaisille lapsille taas tarjoamme maailmankuvaa, jossa se mitä heidän vanhempansa ovat halunneet ja tehneet, syöksee maapallon väistämättömään ilmasto- ja ympäristötuhoon. Kirkumalla jatkuvaa hätätilaa ja epärealistisia takarajoja lämpenemisen estämiselle, ilmastoalarmistit luovat lapsille vain ahdistusta, toivottomuutta ja voimattomuutta. Lapsikin tajuaa sovittamattoman ristiriidan tavoitteiden ja todellisuuden välillä. Miksi käyttäytyä aikuisten normien mukaan, kun ne tuhoavat maailman?

Suomalainen elämäntapa on tasa-arvoista

Ranne vetoaakin, että aikuisten pitää nyt taustasta riippumatta herätä.

– Maailman mittakaavassa suomalainen elämäntapa on harvinaisen tasa-arvoista ja ympäristöystävällistä. Maahanmuuttajaperheiden velvollisuus on kasvattaa lapsensa Suomen yhteiskuntaan, ei siihen, josta he lähtivät. Ja kaikkien vanhempien velvollisuus on kertoa lapsilleen, että maailma ei lopu, vaan heillä on kaikki aika ja mahdollisuudet rakentaa itselleen ja jälkipolvilleen onnellinen elämä Suomessa.

SUOMEN UUTISET