Perussuomalaiset Naiset vaatii uusia aluevaltuustoja ensi töikseen puuttumaan nuorten syrjäytymiseen ja mielenterveyspalveluihin. Perussuomalaisten naisjärjestö kysyy, laitetaanko varoja mieluummin laittomasti maassa olevien palveluihin vai suomalaisten nuorten tulevaisuuteen. PS-Naisille vastaus on selvä.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen eli niin sanottujen huostaanotettujen määrä kasvaa. Nuorten mielenterveysongelmat kasvavat, ja monet ovat mielenterveyssyistä jo alle 30-vuotiaina sairaseläkkeellä. Jonot mielenterveyspalveluiden pariin ovat kestämättömät, eikä terapiatakuu, jossa hoitoon pääsisi alle viikossa, toteudu.

– Miten tähän on tultu maassa, jossa sanotaan asuvan maailman onnellisin kansa? Eräänä syynä voidaan pitää taloudellisen ahdingon ja epävarmuustekijöiden lisääntymistä korona-aikana. Lisäksi korona-ajan eritystoimenpiteet lisäävät väkisinkin yksinäisyyttä, joka tuntuu olevan aikamme vitsaus. Nämä kaikki ongelmat ovat kuitenkin pikkuhiljaa pahentuneet jo ennen korona-aikaa, sanovat Perussuomalaiset Naiset.

Koulukiusaaminen on siirtynyt verkkoon

Maailma on raaistunut ja muun muassa koulukiusaaminen on siirtynyt verkkoon – tavoittamattomiin. Nuorista ei saada ”koppia”, jos he eivät ole näkyvissä. Toisaalta vaikuttaa siltä, että perheissä on kaiken hektisyyden ja kiireen keskellä itse kasvatus jäänyt vähemmälle ja koulujen vastuulle. Kouluissa taas auktoriteettien puute ja nuorten häiriökäyttäytyminen uhkaavat jopa opettajien henkistä ja fyysistä turvallisuutta. Tutkimustenkin mukaan nämä lieveilmiöt ovat kasvaneet huomattavasti.

– Kun nyt uudet niin sanotut hyvinvointialueet luodaan, on ensiarvoisen tärkeää kehittää matalan puuttumisen malleja nuorten syrjäytymiseen ja häiriökäyttäytymiseen.

Perussuomalaiset Naiset toivoo, että tulevat aluevaltuustot säätävät alkutöikseen myös seitsemän vuorokauden terapiatakuun, kuten asiasta tehty kansalaisaloitekin on vaatinut.

Nuorissa on tulevaisuus

Perussuomalaiset Naiset haluaa perhetyöhön lisää panoksia julkisin hartein, sillä usein kontakti nuoreen tosiasiassa häviää, kun hänet sijoitetaan yksityisten ostopalveluiden piiriin. Lasku tulee, se maksetaan, mutta sen enempää nuoren hyvinvoinnista ei tiedetä.

– Nuorissa on tulevaisuus, kuuluu kliseinenkin sanonta. Se on kuitenkin totta, olivat nuoret sitten minkälaisia tahansa. Me haluamme heidän olevat terveitä ja onnellisia. Kukaan ei voi tehdä valintoja toisten puolesta, mutta päätöksenteon on tuettava henkisesti tervettä kasvuympäristöä ja antaa apua sitä tarvittaessa.

– Aluevaaleissa päätetään muun muassa näistä asioista. Laitammeko varoja esimerkiksi laittomasti maassa olevien sosiaalipalveluihin vai omien nuortemme tulevaisuuteen? Kyse on arvovalinnasta, joka on meille selvä, naisjärjestöstä todetaan.

Suomen Uutiset