Puhelimet häiritsevät opiskelijoiden koulunkäyntiä, mutta kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Ari Koposen mukaan opettajilla ei ole ilman lakiin perustuvia valtuuksia oikeutta vaatia oppilasta luovuttamaan mobiililaitteensa hallintaa, kerätä puhelimia oppituntien ajaksi tai kieltää laitteiden tuomista oppilaitokseen. Koponen jätti hallitukselle toimenpidealoitteen asian muuttamiseksi.

Oikeus ottaa haltuun oppilaan omaisuutta rajoittuu ainoastaan aineisiin tai esineisiin, jotka voidaan määritellä vaarallisiksi tai joilla vakavasti häiritään opetusta ja samalla muiden oppimista.

– Puhelimista on jatkuvaa häiriötä vähintäänkin oppilaan oppimiseen, vaikka siitä ei olisi suoranaista haittaa luokkatovereille. Puhelimista huomauttelu vie myös opetukselta resursseja ja aikaa, kun opettajat joutuvat kinaamaan oppilaiden kanssa puhelimen käytöstä, kertoo koulujen tilanteeseen turhautunut kansanedustaja Ari Koponen.

Ranskan kouluissa käyttökielto

Koposen mukaan koulu voi edellyttää, että puhelin pidetään äänettömällä opetuksen aikana. Silti tarve selkeyttää perusopetuksen järjestäjän toimivaltaa on ilmeinen.

Koponen mielestä kouluille tulisi antaa toimivaltuudet kerätä opetusta häiritsevät puhelimet pois opetuksen aikana. Esimerkiksi Ranskassa tämä on mahdollista, kun kaikissa maan peruskouluissa on mobiililaitteiden käyttökielto.

– Lapsille pitää antaa opiskelurauha ja tilaa oikeiden ihmissuhteiden kehittymiselle, Koponen huomauttaa.

Koponen vaatii lakimuutosta

Koponen jätti tänään hallitukselle toimenpidealoitteen perusopetuslain muuttamiseksi, jotta opettajilla olisi jatkossa mahdollisuus kerätä puhelimet ja muut mobiililaitteet pois opetuksen ajaksi.

– Tarkoitus on vähentää häiriöitä opetuksen aikana, ehkäistä koulukiusaamista, parantaa opiskelijoiden keskittymiskykyä ja ystävyyssuhteita sekä keskinäisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä, päättää Koponen.

Suomen Uutiset