Hallitus on lisäämässä lakiin kansanedustaja Ari Koposen ehdotuksen (LA 27/2020 vp), jonka mukaan koulun opettaja tai rehtori on velvollinen ilmoittamaan tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ja väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

– Ihmettelin, ettei tätä pykälää ole ollut toisen asteen koulutuksen laeissa, vaikka perusopetuslakiin se on kirjattu. Koulukiusaaminen on vähintään yhtä vakava uhka myös toisen asteen oppilaille, harmittelee perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen.

– Ongelmat eivät ratkea pelkästään hallituksen toimin, vaan tarvitaan myös opposition kuuntelemista. Olen hyvin onnellinen, että kova työni koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi etenee nyt lakimuutosten tasolle, Koponen iloitsee.

Toimenpiteet eivät välttämättä riittäviä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut uuden lakipaketin, joka sisältää edellä mainitun kirjauksen lisäksi myös muita Koposen tekemiä ehdotuksia. Toisessa lakialoitteessa (LA 6/2021 vp) Koponen ehdottaa keinoja puuttua kiusaamistilanteisiin: rehtori saisi myöntää jälki-istuntoa, evätä kiusaajalta osallistuminen opetukseen kolmen päivän ajaksi sekä erottaa oppilaan määräaikaisesti kahden viikon ajaksi. Näitäkin ehdotuksia laatiessa on Koposen mukaan kuultu koulun arjessa työskentelevien ihmisten tarpeita sekä tehty yhteistyötä opetusalan ammattilaisten kanssa.

Valitettavasti tämän lakialoitteen hallitus on hyväksynyt vain osittain: rehtorille annetaan oikeus antaa jälki-istuntoa sekä evätä kiusaaja opetuksesta, mutta vain jäljellä olevan päivän ja seuraavan ajaksi. Koposen mielestä lakiin lisättäväksi esitetyt toimenpiteet vaativat riittävän ajan ollakseen vaikuttavia. Perusteluista ei käy ilmi, miksi perusopetuksessakin epääminen ei voisi olla mahdollista enintään kolmeksi päiväksi.

– Vakavien kiusaamistilanteen käsittelyt vievät usein pidemmän ajan kuin yhden koulupäivän. Oppilaiden ja koulun henkilökunnan työrauha ja turvallinen opiskeluympäristö pitäisi voida paremmin varmistaa. Tämä on laaja ongelma, johon ei ole vain yhtä ratkaisua, mutta vihdoin on tulossa konkreettisia toimia kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin, toteaa Koponen.

Yhteistyö on avain asioiden muuttamiseen

Koponen on jättänyt eduskuntakäsittelyyn jo aiemmin yli 50 000 allekirjoitusta keränneen kansalaisaloitteensa koulukiusaamisen ja väkivallan kitkemiseksi. Lisäksi molemmat hänen edellä mainituista kiusaamista koskevista lakialoitteistaan allekirjoitti yli 100 kansanedustajaa, vaikka enemmistön tuen saaminen yksittäisen kansanedustajan aloitteelle on todella harvinaista.

Aloitteillaan Koponen on halunnut kiinnittää huomiota koulukiusaamisen vakavuuteen ja samalla vaatia lainsäätäjiltä toimenpiteitä sen vähentämiseksi, sillä pelkät kauniit puheet kiusaamisen ja väkivallan vastaisuudesta eivät riitä. Valtion on hyödynnettävä kaikki keinot ison ongelman ratkaisemiseksi. Koponen haluaa kiittää myös äänestäjiään, sillä ilman heitä hänellä ei olisi mahdollisuuksia vaikuttaa tällä tasolla.

– Työni heikoimmassa asemassa olevien eteen eduskunnassa jatkuu. Yhdessä olemme enemmän, päättää Koponen.

Suomen Uutiset