Perussuomalaisten kansanedustajan ja sivistysvaliokunnan jäsenen Ari Koposen perusteellinen työ koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa vastaan on tuottanut tulosta, sillä hallituksen julkaisemaan toimenpideohjelmaan on kirjattu useita kohtia, joita Koponen on ajanut omassa eduskuntatyössään. Hallitus julkaisi tammikuussa toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi.

Alle 18-vuotiaiden tekemät henkirikokset ovat lisääntyneet huolestuttavasti parin viime vuoden aikana ja koulukiusaaminen on muuttunut jopa väkivaltaisuuksiksi. Väkivaltaisuutta näkyy lisäksi yhä nuorempien lasten keskuudessa, sillä useiden tietojen mukaan jo päiväkoti-ikäisten keskuudessa tavataan entistä rajumpaa käytöstä.

— Koulukiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäiseminen ovat yksi oman eduskuntatyöni suurimmista tavoitteista, ja olen puhunut niiden puolesta jo pitkään. Olen myös kritisoinut ja kirittänyt hallitusta viemään näihin liittyviä asioita eteenpäin niin salipuheissa kuin toimenpide- ja lakialoitteillakin, kertoo kansanedustaja Ari Koponen.

– Hallituksen nyt julkaisemassa toimenpideohjelmassa on monia kannatettavia kohtia, jotka ovat nyt onneksi ottamassa askeleen eteenpäin. Samaan aikaan kyseinen ohjelma on myös varsin puutteellinen, sillä siinä ei ole otettu lainkaan esille esimerkiksi kotien roolia ongelman yhtenä ratkaisijana, kertoo Koponen.

Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäiseviä konkreettisia toimia

Toimenpideohjelmassa kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi kiinnitetään huomiota muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa. Lisäksi huomiota saa sitouttava yhteistyö. Molemmat edellä mainitut asiat ovat sellaisia, joiden pilotoinnin Koponen käynnisti yhdessä Keravan kaupungin kanssa jo ennen kansanedustajana toimimista.

Killan alakoulussa toteutettiin Koulusisko-kokeilu, jossa kouluun saatiin helposti lähestyttävä aikuinen. Tämä terveysalan ammattilainen oli matalalla kynnyksellä oppilaiden saatavilla. Lisäksi hän opetti tunnetaitoja oppilaille ja opettajille, mikä paransi samalla koko kouluyhteisön hyvinvointia, kun lasten ongelmiin puututtiin ennaltaehkäisevästi.

Hallituksen tuoreeseen toimenpideohjelmaan on otettu useita kohtia suoraan Koulusisko-pilotin toimintamallista, ja sen pilotoimiseen myönnetään noin 7 miljoonan euron määrärahat.

Asia ei ratkea pelkästään hallituksen toimin

Hallituksen toimenpideohjelmassa on yhtenä avainkohtana myös kiusaamista ja häirintää koskevien säännösten täsmentäminen lukiolaissa ja ammatillista koulutusta koskevassa laissa. Tämä on myös suoraan Koposen tekemästä lakialoitteesta, jonka allekirjoitti yli puolet kansanedustajista.

Kolmantena kohtana hallituksen toimenpideohjelmasta Koponen haluaa nostaa esille lainsäädäntöhankkeen turvallisen opiskeluympäristön turvaamiseksi. Koponen käynnisti samaa aihetta koskevan lakialoitteen valmistelun eduskunnassa viime joulukuussa. Myös tämän lakialoitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa.

— Koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan puuttuminen sekä sen ehkäiseminen ovat isoja asiakokonaisuuksia, joihin ei ole vain yhtä ratkaisua ja joihin päästään vain eri tahojen yhteistyöllä. Tämä ei ratkea pelkästään hallituksen toimin, vaan siihen tarvitaan myös opposition kuuntelemista sekä vahvaa tukea, eli siis koko eduskunnan ja kaikkien puolueiden yhteistyötä. Lasten ja nuorten hyväksi tehtävä työ on tärkeää koko yhteiskuntamme tulevaisuudelle niin inhimillisesti kuin taloudellisesti.

Suomen Uutiset