Eduskunta käsitteli tänään lähetekeskustelussa Ari Koposen alulle panemaa lakialoitetta, jonka on allekirjoittanut 103 kansanedustajaa. Enemmistön tuen saaminen lakialoitteelle ei ole aivan tavanomaista. Esimerkiksi viime vuonna vastaavia yli 100 allekirjoituksen keränneitä lakialoitteita oli vain kolme kappaletta.

Aloitteessa esitetään, että lukiolakiin ja ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin lisätään kumpaankin velvoite, joiden mukaan koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ja väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.

Kansanedustaja Ari Koponen ihmettelee, ettei tätä pykälää löydy toisen asteen koulutuksen laeista, vaikka kiusaaminen on vähintään yhtä vakava uhka myös toisen asteen oppilaille.

– Hallituksen jatkaessa oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen koulutuksen olisi myös ensisijaisen tärkeää, että kiusaamis- ja väkivaltatapausten puuttumisen käytäntöjä yhdenvertaistetaan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välillä. Tämä tuo myös tasa-arvoa eri koulutusasteiden välillä ja lakiin perustuvan selkeän velvoitteen, kertoo Koponen.

Nuorten pahoinvoinnin taustalla usein koulukiusaaminen

Vuoden 2015 kouluterveyskyselyyn vastanneista lukiolaisista 85 % koki, etteivät aikuiset puutu kiusaamiseen. Tällä lakialoitteella Koponen haluaa kiinnittää huomiota koulukiusaamisen vakavuuteen ja samalla vaatia lainsäätäjiltä konkreettisia toimenpiteitä sen vähentämiseksi.

– Kauniit puheet koulukiusaamisen ja väkivallan vastaisuudesta eivät riitä, vaan valtion on hyödynnettävä kaikki keinot ison ongelman ratkaisemiseksi. Näin laajaa kokonaisuutta emme pysty yhdellä toimenpiteellä ratkaisemaan, mutta tämä olisi yksi toimenpide oikeaan suuntaan. Luku 85 % kertoo faktapohjaisesti sen, ettei nykyinen lainsäädäntö ole riittävä, vaan tarvitaan tukevampaa selkänojaa selkeän velvoittavan kirjauksen muodossa, Koponen sanoo.

Asia ja ongelma on yhteinen

Aloitetta kannatettiin laajasti läpi puoluerajojen täysistunnossa kuulluissa puheenvuoroissa. Lisäksi aloitteen takana seisoo esimerkiksi Suomen lukiolaisten liitto ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, joka twiittasi vaikuttamisen asiantuntija Katja Asikaisen johdolla ahkerasti toivoen eduskunnalta asiaan tarttumista.

– Asia ja ongelma on yhteinen ja toivon, että alamme nyt vihdoin tehdä tarvittavia lainsäädännöllisiä uudistuksia koulukiusaamisen ja väkivallan kitkemiseksi yhdessä yli puoluerajojen, kertoo Koponen, jonka mukaan tämä olisi vahva viesti myös ulospäin siitä, että näin vakavassa asiassa emme mene puoluepolitiikan vaan lapsen ja nuoren etu edellä.

Suomen Uutiset