Eduskunta on aloittanut laajan kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyä koskevan lakipaketin käsittelyn. Kansanedustaja Ari Koponen on tehnyt paljon töitä kiusaamisongelman ratkaisemiseksi ja iloitsee siitä, että lakipaketin valmistelussa on hyödynnetty hänen tekemiään lakialoitteita.

Hallituksen esityksessä on useita muutoksia opetustoimen säännöksiin, jotta kiusaamiseen voitaisiin puuttua oikea-aikaisesti ja taata koululaisille turvallinen oppimisympäristö. Samalla tämä hallituksen esitys on kansanedustaja Ari Koposen mielestä tärkeä osoitus siitä, miten yksittäisten kansanedustajien aloitteita on mahdollista huomioida lainvalmistelussa.

– Lainsäädäntöhanke nimittäin sisältää tekemäni lakialoitteen. Jatkossa koulun opettajat ja rehtori ovat velvollisia ilmoittamaan koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta ja väkivallasta oppilaan huoltajille myös toisen asteen koulutuksessa. Vain harva lapsi uskaltaa kertoa kiusaamisesta aikuiselle oma-aloitteisesti, eikä vastuu avun hakemisesta ja saamisesta voi olla lapsella itsellään. Jatkossa tieto kiusaamisesta ei jää piiloon, selostaa Koponen.

Rehtorille oikeus antaa jälki-istuntoa

Ari Koponen laati viime vuonna myös toisen lakialoitteen, jossa hän ehdotti useita erilaisia täsmennyksiä perusopetuslakiin.

– Yksi ehdotuksistani oli antaa rehtorille oikeus antaa jälki-istuntoa. Myös tämä löytyy hallituksen esityksestä, ja jatkossa rehtorilla on oikeus puuttua häiritsevään käytökseen, Koponen kertoo.

Tehdessään ehdotuksia Koponen on kuunnellut koulun arjessa työskentelevien ihmisten tarpeita sekä tehnyt yhteistyötä opetusalan ammattilaisten kanssa. Koponen iloitsee, että kaikki perussuomalaiset kansanedustajat allekirjoittivat nämä molemmat lakialoitteet.

Koposen aloitteille tukea yli puoluerajojen

Huolen koulukiusaamisesta jakoi suurin osa muidenkin puolueiden edustajista, sillä aloitteet saivat taakseen enemmistön tuen. Tämä ei ole suinkaan tavanomaista. Esimerkiksi vuonna 2019 vastaavia yli 100 allekirjoituksen keränneitä lakialoitteita oli yhteensä vain kolme kappaletta.

– Koulukiusaamiseen ja -väkivaltaan puuttuminen ja sen ehkäiseminen ovat yksi oman eduskuntatyöni suurimmista tavoitteista, ja työ ongelman eteen jatkuu. Arkadianmäellä tarvitaan puoluerajat ylittävää yhteistyötä tärkeiden asioiden edistämiseksi. On hienoa vihdoin todeta, että kiusaamisasia otetaan vakavasti eduskunnassa ja sen eteen tehdään konkreettisia tekoja, sillä vasta ne vievät asiaa parempaan suuntaan, kiittelee Koponen.

Näillä näkymin lait on tulevat voimaan 1.8.2022.

Suomen Uutiset