Tästä lukuvuodesta alkaen kouluissa on kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttumiseen tarjolla lisää työkaluja kansanedustaja Ari Koposen lakialoitteissa ehdottamien muutosten astuttua voimaan. Koponen on kiinnittänyt huomiota koulukiusaamisen vakavuuteen ja vaatinut lainsäätäjiltä konkreettisia toimenpiteitä sen vähentämiseksi.

Nuorten koulutyö on kesälomien jälkeen käynnistynyt, ja valtakunnallinen koulurauhan julistus tapahtui keskiviikkona 17.8. Joensuussa. Vuoden teemaksi oppilaat ovat valinneet ”Kaikille kaveriksi”, jolla halutaan muistuttaa toisten huomioimisesta ja kaikkien mukaan ottamisesta.

– Kauniit puheet kiusaamisen ja väkivallan vastaisuudesta eivät riitä, vaan valtion on hyödynnettävä kaikki keinot ongelman ratkaisemiseksi. Näin laajaa kokonaisuutta emme pysty yhdellä toimenpiteellä ratkaisemaan, mutta ehdotukseni ovat askel oikeaan suuntaan, toteaa Ari Koponen.

Aloitteita kannatettiin yli puoluerajojen

Koposen lakialoitteita kannatettiin laajasti läpi puoluerajojen, ja kumpikin aloite keräsi harvinaisen enemmistön tuen eli yli sadan kansanedustajan allekirjoituksen. Ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa opettajalla ja rehtorilla on 1.8.2022 alkaen velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta niistä epäillyn ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle.

Vastaava velvoite on ollut aiemmin perusopetuksessa, mutta ilmoitusvelvoitetta on laajennettu Koposen lakialoitteen ehdotuksen mukaisesti. Myös kurinpidollisia toimivaltuuksia on laajennettu, kuten Koponen toisessa lakialoitteessaan ehdotti, ja rehtori saa nykyisin määrätä oppilaan jälki-istuntoon.

– Olen helpottunut, että teemme vihdoin tarvittavia lainsäädännöllisiä uudistuksia koulukiusaamisen ja väkivallan kitkemiseksi yhdessä, kertoo Koponen, jonka mukaan lakimuutokset ovat vahva viesti myös ulospäin siitä, että näin vakavassa asiassa ei mennä puoluepolitiikan vaan lapsen etu edellä.

Myös Koposen kansalaisaloite omaksuttu käyttöön

Lakialoitteiden lisäksi Koposen kansalaisaloitteessa esittelemän toimintamallin mukaista pilotointia toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla parhaillaan yli sadassa kunnassa ympäri maan. Kouluihin on tuotu Koposen ehdotuksen mukaisesti syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tueksi aikuisia, jotka kulkevat rinnalla jo ennen kuin ongelmat pääsevät kärjistymään.

– Konkreettiset teot lasten ja nuorten eteen jatkuvat, päättää Koponen.

Suomen Uutiset