Ennen eduskuntaan pääsyään kansanedustaja Ari Koponen laittoi alulle kansalaisaloitteen, jossa esitettiin alakouluihin ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekeviä henkilöitä ilman opetusvelvollisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö alkoi myöhemmin pilotoimaan sitouttavan kouluyhteistyön nimellä kulkevaa toimintamallia, joka on lähes identtinen Koposen kansalaisaloitteessa esittelemän mallin kanssa.

– Nämä henkilöt toimisivat koululaisten arjessa ja pystyisivät eheyttävään ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön sekä kuuntelemaan oppilaita ilman opettamiseen sidottua aikaa, Koponen perusteli aiemmin Suomen Uutisissa.

Askel kohti parempaa

Nyt hallitus on kehysriihessään linjannut alkavansa valmistella sitouttavan kouluyhteistyön toimintamallin vakinaistamista. Ensi vuodesta alkaen toimintamallille on varattu 8 miljoonaa euroa vuosittain.

– Vihdoin konkreettisia tekoja, ei vain tyhjiä sanoja. Tämä on askel kohti parempaa laajan koulukiusaamis- ja -väkivaltaongelman ratkaisussa, huokaa Koponen helpotuksesta.

Vain hyvinvoiva lapsi voi oppia

Toimintamallin vakinaistaminen tulee tarkoittamaan kouluille nykyistä parempia valmiuksia tukea oppilaiden mielenterveyttä ja sosioemotionaalisia taitoja sekä parantaa ja rakentaa koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria.

– Vain hyvinvoiva lapsi voi oppia, Koponen päättää.

Suomen Uutiset