Kansanedustaja Ari Koponen on huolissaan haittamaahanmuutosta, joka heikentää oppimistuloksia, kasvattaa julkisia menoja sekä lisää rikollisuutta, turvattomuutta ja yhteiskunnan epävakautta. Koposen mukaan suomalaisen peruskoulun menestystarina on kohta muisto vain, jos hallitus ei halua puuttua ongelman juurisyihin ja suitsia haitallista maahanmuuttoa.

Kaupunkilehti Länsiväylän haastattelemat espoolaiset isät kertoivat hiljattain, että heidän lastensa kouluissa esiintyy yhä enemmän väkivaltaa, jengiytymistä ja muiden oppilaiden koulunkäynnin terrorisointia. Häiriköt ovat maahanmuuttajataustaisia lapsia, jotka eivät pärjää muun luokan mukana.

Opettajan aika, huomio ja voimavarat eivät riitä erityistä tukea vaativiin oppilaisiin ja koko muun luokan opettamiseen. Isät kysyvät, onko meillä varaa menettää se paras enemmistö oppilaista, joiden koulukäyntiä erityisoppilaat terrorisoivat. Sama pohtii myös kansanedustaja Ari Koponen, jonka mukaan suomalainen peruskoulu on ollut suuri menestystarina, mutta menneisyys ei ole tae tulevasta.

– Meillä on peruskouluja, joissa arkisissa kohtaamisissa ei puhuta enää lainkaan suomea. Espoossa ja Vantaalla vieraskielisen väestön osuus on korkeimmillaan yli 50 %. Turusta löytyy koulu, jonka oppilaista 90 % puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia. On luokkia, joissa ei ole yhtään suomenkielistä oppilasta, paljastaa Koponen.

Ilman suomen kieltä ei integroituminen onnistu

Nykyisessä ympäristössä kielen oppiminen on lähes mahdotonta, kun vertaisoppimista ei enää tapahdu eikä halua oppimiseen ole. Tämä on Koposen mukaan ongelman ydin, sillä ilman suomen kieltä integroituminen yhteiskuntaan ei onnistu.

– Maahanmuuttajien oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia tukeviin toimenpideohjelmiin punavihreä hallituksemme voi tuhlata vuodesta toiseen kymmeniä miljoonia euroja veronmaksajien rahoja, mutta onko se tarkoituksenmukaista? Kaupungit ghettoutuvat ennen pitkää. Ihmeitä ei pystytä uusilla toimintamalleilla, hankkeilla ja miljoonilla tekemään, jos haitallista maahanmuuttoa jatketaan.

– Tällä eduskuntakaudella olemme saaneet aikaan hyviä konkreettisia toimia koulukiusaamisen ja väkivallan ehkäisemiseksi sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi. Näiltä kaikilta putoaa kuitenkin pohja, jos hallitus ei halua puuttua ongelman juurisyihin, vaan jatkaa haitallista maahanmuuttoa etenkin tietyistä maista, joiden ongelmat tiedämme, päättää Koponen.

Suomen Uutiset