Perussuomalaisten kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Koponen on jo pitkään puhunut koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisen tärkeydestä, kun koko ajan tulee uutisia hirvittävistä ja yhä väkivaltaisemmista kiusaamistapauksista. Koponen teki jo viime kaudellaan useita aloitteita kiusaamisen ehkäisemiseksi, ja nyt hallituspuolueen kansanedustajana niitä saadaan vihdoin eteenpäin.

Hallitusohjelmassa mainitaan, että jokaisen lapsen oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja koulurauhaan turvataan. Nyt parannetaan myös kiusaamisen uhriksi joutuneen asemaa ja mahdollistetaan koulunkäynnin jatkuminen omassa koulussa.

Lisäksi aluehallintovirastolle annetaan toimivaltuuksia koulujen laillisuusvalvontaan, jolla pyritään siihen, että kiusaaminen otetaan aina vakavasti. Kansanedustaja Ari Koponen näkee, että kiusaamisen ehkäisyyn tarvitaan niin kovia kurinpidollisia toimenpiteitä kuin myös pehmeitä käyttäytymisen opetteluun liittyviä toimenpiteitä.

– Kaikille koululaisille on tehtävä selväksi kiusaamisen vääryys ja myös siitä seuraavat rangaistukset. Ei voi myöskään olla niin, että kiusattu joutuu jättämään lähikoulun kiusaamisen vuoksi, Koponen sanoo.

Opettajien valtuuksia lisätään

Koponen näkee, että kiusaamista on ollut aina, mutta vasta viime vuosina on alkanut ilmetä käsittämättömyyksiä. Erilaiset nöyryyttämiseen liittyvät kiusaamisen muodot ja raa’an väkivallan lisääntyminen on uusi ilmiö. On tunnustettava, että tämänkaltaisen koulukiusaamisen lisääntyminen näkyy niillä alueilla, joissa on oppilaita, joiden perheissä ei suomalaista kulttuuria arvosteta.

– Maahanmuuton rajoitukset tulevat myös estämään tilanteen kärjistymistä kouluissa. Opettajille ja rehtoreille pitää antaa tarvittavat valtuudet puuttua kiusaamiseen pelkäämättä leimautumista, ja niitä valmiuksia on varmasti hallituskauden aikana tulossa, Koponen lisää.

Suomen Uutiset