Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela tervehtii ilolla hallituksen politiikkaa peruskoulutuksen ja perustaitojen vahvistamiseksi. Orpon hallitus tekee lukuisia toimia, joilla paikataan koulutuspolitiikassa vuosien saatossa tehtyjä virheitä, joiden seurauksena Pisa-tulokset ovat laskeneet ja nuorten osaamistaso ja elämänhallintataidot romahtaneet.

– Kritisoin viime kaudella useasti silloisen hallituksen päätöstä pidentää oppivelvollisuutta ja tehdä toisesta asteesta maksutonta. Mielestäni siinä tehtiin ratkaisuja väärässä järjestyksessä ja rahoitusta kohdennettiin huonosti. Pohja olisi pitänyt laittaa ensin kuntoon, Jari Koskela sanoo ja jatkaa:

– Peruskoulustamme on valitettavasti päässyt etenemään nuoria vailla aitoa osaamistasoa ja tätä vajetta on toisella asteella jouduttu paikkaamaan. Tämä on kuormittanut kohtuuttomasti toisen asteen opettajia ja ollut oppilaidenkin kannalta enemmän vajaavaista sosiaalipolitiikkaa kuin koulutuspolitiikkaa.

Kouluille enemmän toimivaltuuksia

Hallitus tähtää toimillaan oppimistulosten sekä koulutustason nousuun. Peruskoulutuksen vahvistamiseen satsataan hallituskaudella 200 miljoonaa pysyvää rahoitusta. Myös toisen asteen opinto-ohjaukseen panostetaan.

– Merkittävä parannus peruskoulutukseen on myös tulevat lainsäädäntömuutokset, joilla kouluille annetaan nykyistä laajempia toimivaltuuksia rajoittaa puhelinten käyttöä koulupäivän aikana. Liiallisen digilaitteiden käytön sekä oppimistulosten laskun välillä on selkeä yhteys. Itse kukin varmasti on huomannut älylaitteiden käytön heikentävän keskittymiskykyä, Koskela muistuttaa.

Koskela pitää tärkeänä, että peruskoulutukseen tehtävien panostusten lisäksi vahvistetaan varhaista puuttumista sekä harjoitetaan perhemyönteistä ja perheitä tukevaa politiikkaa, jotta syrjäytymiskehitykset saadaan parhaiten ennaltaehkäistyä.

SUOMEN UUTISET