Oppositiolla ei ole yksinoikeutta lasten ja nuorten asiaan, se kävi selväksi tänään suullisella kyselytunnilla. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari nosti esille syrjäytyneet nuoret.

– Yksi surullisimmista asioista meidän yhteiskunnassamme on nuorten syrjäytyminen. Syrjäytyminen on moninaisempi ongelma kuin pelkästään koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle jääminen, aloitti kansanedustaja Laura Huhtasaari puheenvuoronsa.

– Nuori on saattanut jo pitkään kokea olevansa ulkopuolinen esimerkiksi omassa koululuokassaan, mikä on omiaan heikentämään hänen luottamustaan omiin kykyihinsä. Yksinäisyys aiheuttaa myös masennusta.

Rajoja myös kouluun

Vaikka, kuten Huhtasaari sanoi, ensisijainen vastuu nuorista onkin vanhemmilla, tarvitaan rajoja myös koulussa.

– Rajaton lapsi on turvaton lapsi. Sitoutuminen, rajojen asettaminen ja rakkaus ovat vanhemmuuden tärkeitä taitoja. Mutta myös koulussa tarvitaan rajoja, joiden kautta opitaan kunnioittamaan toisia sekä noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä.

Huhtasaaren kysymys kuului, mitä toimia hallitus aikoo tehdä tueksi niille nuorille, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat enemmän tukea.

Uusi laki voimaan 2025

Kysymykseen vastannut opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) pitää keskustelua hyvänä.

– On erittäin hyvä, että me keskustelemme lapsista ja nuorista, heidän tilanteestaan. He ovat meidän tulevaisuutemme, ja he ovat tärkeitä meille kaikille, Henriksson sanoi.

– Hallitushan panostaa perusopetukseen tällä kaudella noin 200 miljoonaa lisää. Yksi tärkeä, tärkeä osa siitä on, että uudistetaan oppimisen tukea ja uudistetaan se sillä tavalla, että jokainen oppilas, jokainen lapsi saisi avun riittävän varhain, niin että häntä voidaan auttaa juuri silloin kun hän sitä tukea tarvitsee.

– Tämä uudistus on lähtenyt nyt valmisteluun ja tässä kuullaan laajalti myös opettajia, kuullaan OAJ:ta, kuullaan laajasti eri asiantuntijoita – opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet, he tekevät tämän asian eteen paljon työtä.

Ministeri kertoi, että oppimisen tukeen liittyvää lakia päästään eduskunnassa käsittelemään ensi vuonna, valmista tulee hieman myöhemmin.

– Tavoitteeni on, että laki astuu voimaan 1.8.2025.

Suomen Uutiset