Perussuomalaisten kansanedustajat Ritva ”Kike ” Elomaa ja Ari Koponen ovat tyytyväisiä hallitusohjelman kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopoliittisiin kirjauksiin. Näiden alojen tilannekuvasta ja tärkeydestä vallitsi hallituspuolueiden kesken laaja yksimielisyys, ja ohjelmakirjaukset mahdollistavat monien perussuomalaisten pitkään ajamien tavoitteiden toteuttamisen.

Suomalainen kulttuuri nähdään hallitusohjelmassa itseisarvona ja yhtenä sivistysvaltion tunnusmerkkinä. Ohjelma tunnustaa myös kulttuurin arvon kansallisen yhteenkuuluvuudentunteen muodostajana sekä osana kokonaisturvallisuutta.

– Luovien alojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta laahaa selvästi jäljessä muita Pohjoismaita ja EU-maiden keskiarvoa. Tässä Suomella on suuri kasvupotentiaali. Alkavalla hallituskaudella toteutetaankin poikkihallinnollinen luovien alojen kasvustrategia. Uskon, että perussuomalainen elinkeinoministeri tarttuu tähän työhön ja Suomen luovat alat saadaan vakaalle kasvu-uralle, toteaa kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa, joka toimi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasioista neuvotelleen jaoston puheenjohtajana.

Ohjelmassa huomioidaan myös kulttuurin vaikutus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu vahvasti lukutaidon edistäminen. Kirjastopalveluiden saavutettavuudesta huolehditaan ja lasten sekä nuorten lukuharrastusta vahvistetaan. Hyviä tuloksia tuottanut Lukulahja lapsille -kampanja vakiinnutetaan, edustaja Ari Koponen sanoo.

Liikkumattomuus uhkaa koko kansakuntaa

Liikkumattomuus on kaikkia länsimaita vaivaava ongelma, joka aiheuttaa yhteiskunnalle useiden miljardien kustannukset vuosittain. Liian vähäinen liikkuminen on yhteydessä niin fyysisiin kuin pyykkisiinkin häiriöihin ja liikkeen lisääminen on aivan olennaista kansakunnan tulevaisuuden kannalta.

Hallituskaudella luodaan poikkihallinnollinen liikunnallisen elämäntavan ja toimintakyvyn ohjelma, jonka seurantaan perustetaan ministerityöryhmä. Ohjelma toteutetaan laajassa yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kuten yritysten, järjestöjen ja median kesken.

– Liikkumattomuuden ratkaiseminen on yksi tärkeimmistä tämän hallituskauden hankkeista. Tilastot kertovat karua kieltään. Jopa 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka ei mahdollista arjen perustoiminnoista selviytymistä. Liikettä pitää lisätä aivan kaikissa ikäryhmissä. Se on myös avain tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskustannusten pienentämiseen, kansanedustaja Elomaa muistuttaa.

Nuorisopolitiikassa panostuksia ennaltaehkäisyyn

Nuorisopolitiikassa aloittava hallitus panostaa syrjäytymisen ehkäisyyn. Nuorten tilanne on viime vuosina polarisoitunut: yhä useampi nuori voi entistä paremmin, mutta pahoinvoivilla menee jatkuvasti huonommin.

– Kokonaisvastuu nuorten hyvinvoinnista on jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Aiemmin nuorisoasiat ovat olleet hajallaan eri ministeriöissä, mikä on vaikeuttanut niin tiedonkulkua kuin koordinointiakin, Elomaa muistuttaa.

Hallitusohjelmassa esitetään panostuksia muun muassa etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan, jotka ovatkin osoittautuneet toimiviksi keinoiksi auttaa nuoria. Myös koulunuorisotyöhön panostetaan, mikä vapauttaa opettajien resursseja itse opettamistyöhön.

– Olen erityisen tyytyväinen siihen, että hallitusohjelmaan saatiin kirjaukset harrastamisen Suomen mallin kehittämisestä entistä paremmaksi. Malli on ollut toimiva, mutta toimeenpanossa tulisi ottaa laajemmin mukaan urheiluseurat sekä korjata sen alueellisen toteuttamisen puutteita. Lisäksi tämä hallitus entisestään edistää turvallisten aikuisten läsnäoloa kouluissa, mikä on asia, jota oppositiossa moneen kertaan peräänkuulutin, Koponen sanoo.

Suomen Uutiset