Liikkumattomuuden hintalappu on maassamme lähes 4 miljardia euroa UKK-instituutin tuoreiden laskelmien ja liikuntaraportin tulosten mukaan. Hallituksen tavoitteena on kääntää liikkuminen kasvuun kaikissa ikäryhmissä.

Suomen kansa liikkuu liian vähän. Tämä merkittävä yhteiskunnallinen ongelma tulee ottaa valtiovallan ja hyvinvointialueiden tasolla vakavasti. Liikkumisella on suora yhteys henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen, erilaisiin kansansairauksiin ja sitä kautta mm. työuran pituuteen. Haaste vaatii suoraviivaista, samanaikaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Toimintatapojen pikainen muutos on välttämätön.

Liikuntasuositus 2,5 h / viikko tulee tehdä konkreettiseksi jokaiselle ikäryhmälle. Hallitusohjelmaan on kirjattu 16-kohtainen Suomi liikkeelle -ohjelma, jossa näihin haasteisiin tartutaan. Ohjelmaa toteutetaan kouluissa ja oppilaitoksissa mm. lisäämällä pihojen ja koulumatkojen liikunnallisuutta ja harrastusmahdollisuuksia, henkilökohtaisilla liikunnanohjauksilla sekä liikuntatuntien lisäämisellä. Työmaailmassa liikunta otetaan keskeiseksi tavoitteeksi työelämän kehittämistä.

– Erityisen iloinen olen hallitusohjelman kirjauksesta, jolla edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua ja tunnistetaan metsästyksen, erätoiminnan ja lemmikkieläinten merkitys liikunnan lisäämisessä, Jaana Strandman iloitsee.

Ikääntyvien liikkumista tuetaan

Ikäihmisille otetaan käyttöön kotitalousvähennys liikunta- ja kuntoutuspalvelujen hankintaan. Ohjelmassa selvitellään liikunnan tukemista verotuksen keinoin ja subjektiivista ulkoiluoikeutta ikääntyneille.

– Valtion liikuntaneuvosto on valittu, ja saan kuulua siihen varajäsenenä. Liikuntaneuvoston tehtävänä on arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja liikuntamäärärahojen käytöstä.

– Haastan kaikki mukaan liikkeelle omalla tahdillaan ja muodollaan. Meidän tulee pysyä toimintakykyisinä keholtamme ja mieleltämme, Strandman kannustaa.

Suomen Uutiset