Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on huolestunut siitä, että suomalaiset liikkuvat liian vähän. Tämä ikävä tosiasia aiheuttaa UKK-instituutin laskelmien mukaan vuosittain yli kolmen miljardin euron kustannukset.

Petteri Orpon hallitus tiedostaa ongelman ja on käynnistänyt 16-kohtaisen, kymmenien miljoonien eurojen Suomi liikkeelle -ohjelman. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myös näkyvästi ottanut kantaa liikkumattomuuteen.

– Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Riittävä liikunta on osa terveellistä elämäntapaa. Liikunta vahvistaa hyvinvointia ja parantaa toimintakykyä sekä auttaa oppimaan uutta. Liikunnallinen elämäntapa omaksutaan helpoiten jo varhaislapsuudessa, minkä vuoksi on keskeistä tukea lapsuudessa tapahtuvaa liikkumista”, kertoo perussuomalaisten Ritva ”Kike” Elomaa.

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa

Liikkumista on Elomaan mielestä siis kaikin tavoin tuettava. Tärkeää on aloittaa nuorena, mutta myös vanhempana ehtii mukaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä ottaa liikuntaa osaksi arkirutiineja.

– Oman liikkumiseni ja henkisen hyvinvointini peruspilareita ovat Marski ja Hero, koirani. Päivittäiset lenkit heidän kanssaan ovat pakollisia ja mieluisia.

Älylaitteet tuovat haasteita

Lasten ja nuorten liikkumisen suurimmat ongelmat liittyvät älylaitteiden, tietokoneiden ja pelikonsoleiden tuomaan haasteeseen. Lapset ja nuoret viettävät niiden parissa usein mieluummin aikaa kuin ulkona leikkien, pelaten ja touhuten. Monien urheilulajien harrastamiskustannukset ovat lisäksi nousseet ja harjoitusmäärät kasvaneet, joten aloituskynnys on korkealla.

– Vanhempien vastuu korostuu lasten ja nuorten liikkuvan elämäntavan rohkaisijoina ja mahdollistajina. Myös koulujen opetussuunnitelmaan on saatava enemmän liikuntaa. Liikunnan lisäämisellä muutkin oppiaineet vahvistuvat. Se on fakta, Elomaa toteaa.

Liikuntaa voi harrastaa myös ilmaiseksi

Aikuisten liikkumisen vähentymiseen vaikuttaa epäilemättä mukavuudenhaluisuus ja mahdollisuus liikkua arjessa autolla. Korona-aika rohkaisi ihmisiä luontoon. Elomaa toivoisi tämän jäävän tavaksi. Kävely ja olohuoneen lattialla voimistelu eivät maksa mitään. On lukuisia keinoja harrastaa ilmaiseksi tai hyvin edullisesti liikuntaa, joten pelkästään taloudellinen tilanne ei ole syy liikkumisen laiminlyöntiin.

– Liikunta on henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin – siis oikeastaan kaiken – perusta, sanoo Elomaa.

Suomen Uutiset