Koulutuksen laittaminen kuntoon on yksi juuri aloittaneen hallituksen tärkeimmistä tehtävistä. Kansanedustaja Ari Koposen mukaan siitä löytyykin hallitusohjelmasta lukuisia hyviä kirjauksia. Suomi on entisenä perusopetuksen huippumaana ajautunut oppimistuloksissa alas, ja kansa liikkuu koko ajan vähemmän. Hallitusohjelman pyrkimyksenä on saada oppimistulokset nousuun ja ahterit ylös sohvalta nauttimaan liikunnan ilosta.

Varhaiskasvatuksen sosionomien asema on ajettu huonoon jamaan surkeiden päätösten vuoksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen on tyytyväinen siihen, että uusi hallitus selkiyttää sosionomien roolia päiväkodeissa, lisää koulutusta ja mahdollistaa toimimisen varhaiskasvatuksen johtajan tehtävässä.

– Varhaiskasvatuksen laatua parannetaan tasa-arvorahoituksen vakinaistamisella, ja varhaista puuttumista ongelmiin heti varhaisessa vaiheessa lisätään, mikä ehkäisee ongelmia myöhemmillä asteilla, Koponen sanoo.

Perusasioihin panostetaan kunnolla

Peruskouluun laitetaan kunnolla rahoitusta, yli puoli miljardia euroa hallituskauden aikana. Myös tärkeisiin perusasioihin panostetaan, kuten luku-, lasku- ja kirjoitustaitoon sekä oppimisen työrauhaan. Osaamisen tasoa on yksinkertaisesti pakko nostaa perusasioissa, ettei toiselle asteelle tule oppilaita, jotka eivät kykene siitä suoriutumaan.

– Hallitus selkeyttää kriteerit oppimisen tasoon maanlaajuisesti joka asteelle. Oppimisrauhaa parannetaan parantamalla huonosti toimivaa inkluusiota ja kohdentamalla apu paremmin sitä tarvitseville, tarvittaessa erityisluokissa.

Liikuntaan panostaminen on säästötoimi

Ammattikoulutuksessa turvataan tarvittava lähiopetuksen määrä ja uudistetaan koulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Kansanterveyden kannalta merkittävää on, että nyt palautetaan liikunnan ja terveystiedon oppiaine perusteisiin. Ammatillisten urheiluoppilaitosten rahoitus vakinaistetaan pysyväksi. Liikkuvuuteen kannustaminen ja liikuntaan satsaaminen on myös säästötoimi tulevaisuuteen, koska lihavuus maksaa yhteiskunnalle jo nyt miljardeja.

– Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajana ja hallituspuolueen kansanedustajana pidän hallitusohjelmaa koulutuksen osalta erinomaisena. Pidän asemanikin kautta hyvän huolen siitä, että tärkeät koulutuspoliittiset linjaukset saadaan täytäntöön ja rakas maamme Suomi jää parempaan tilaan hallituskauden jälkeen, Koponen päättää.

Suomen Uutiset