Eilisessä budjettiriihessä hallitus teki päätöksiä, joilla otetaan merkittävää vastuuta koulutukseen panostamisessa. Jo ensi vuonna peruskoulutuksen rahoitusta nostetaan 50 miljoonalla eurolla. Lisäksi korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen kohdennetaan 11,7 miljoonaa euroa.


Suomen hallitus kantaa vastuuta koulutukseen panostamisessa tällä hallituskaudella. Eilen päättyneessä budjettiriihessä hallitus teki päätöksen vahvistaa peruskoulujen rahoituksen tasoa pysyvästi vaalikauden aikana kaikkiaan 200 miljoonalla.

Vuonna 2024 peruskoulutuksen rahoitusta nostetaan 50 miljoonalla eurolla. Lisäksi panostetaan ruotsin- ja saamenkielisiin oppimateriaalien saatavuuteen.

Koulutuspanostuksilla pyritään nostamaan Suomen osaamistasoa, mikä osaltaan tukee talouden kasvua.

Korkea-asteen koulutuksen saavutettavuus paranee

Myös korkea-asteen koulutuksen saavutettavuus paranee, sillä hallitus kohdentaa korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen 11,7 miljoonaa euroa vuonna 2024. Lisäksi kesäyliopistojen määrärahoja vahvistetaan miljoonalla eurolla suhteessa valtiovarainministeriön talousarvioesitykseen.

Talousarvioesitykseen sisältyy myös 10 miljoonan euron lisämääräraha oppimisen tuen järjestelmän kehittämiseen toisen asteen koulutukseen.

SUOMEN UUTISET