Tiukasta ja synkkenevästä taloustilanteesta huolimatta hallitus suuntaa voimavaroja sisäiseen turvallisuuteen ja erityisesti nuoriso- ja jengirikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Poliisin määrärahat kasvavat yli 8 prosentilla verrattuna vuoteen 2023, mikä tarkoittaa yli 70 miljoonaa euroa.

Hallintovaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Peltokangas korostaa, miten talousarvioesityksessä huomioidaan erityisesti poliisitoimen resursointi nuoriso- ja jengirikollisuuden tutkinnassa ja torjunnassa.

– Samaten nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn suunnataan hankerahoitusta. Huumevalistuksen resursseja lisätään. Koska kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävällä nuorisotyöllä on tärkeä rooli ennaltaehkäisevässä työssä, kohdistetaan rahoitusta myös sinne.

”Vastaamme kansalaisten huoleen”

Peltokangas pitää tärkeänä myös sitä, miten tiukentuvan kriminaalipolitiikan vaatimat säädösvalmisteluresurssit turvataan.

– Taloustilanteesta huolimatta hallitus vahvistaa sisäistä turvallisuutta, tiivistää Peltokangas.

– Vastaamme kansalaisten huoleen. Hallitus ei tingi turvallisuudesta.

Lisärahaa vankilaverkoston kehittämiseen

Koska vankilaverkostoa on kehitettävä, suuntaa hallitus lisävoimavaroja myös siihen. Pelastajakoulutuksen voimavarat turvataan lisäämällä sen määrärahoja 3,5 miljoonaa euroa suhteessa tekniseen kehykseen. Nämä määrärahalisäykset kohdistuvat sekä Helsinkiin että Kuopioon.

Puolustusvoimille myönnetään 259 miljoonaa euroa korvaamaan Ukrainaan jo luovutettuja suorituskykyjä.

SUOMEN UUTISET