Hallituksen painopisteet koulutuspolitiikan rahoituksessa ovat apua tarvitsevat peruskoululaiset ja heikommin koulutetut. Peruskoulun rahoitus nousee pysyvästi kauden mittaan.

Vuonna 2024 rahoitusta nostetaan 50 miljoonalla ja vuoden 2027 rahoituksen noston taso on jo 200 miljoonaa. Ensi vuonna korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämiseen kohdennetaan 11,7 miljoonaa.

– Aikuiskoulutustuen sijaan hallitus tekee mittavia satsauksia osaamistason nostoon perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja lisää myös aloituspaikkoja korkeakouluun. Nämä ovat asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta tehtyjä valintoja, joilla pyritään osaamisen ja työllisyyden nostoon, huomioiden julkisen talouden heikko tilanne, toteaa kansanedustaja Jaana Strandman sivistysvaliokunnasta.

Rahoitusta sinne, missä sitä tarvitaan

Hallituksen tavoite on lisätä pelkän peruskoulun varassa olevien opiskelua ja työllistymisedellytyksiä. Työelämän yhteydessä tapahtuvassa oppimisessa halutaan panostaa täydentäviin, lyhyempiin täsmäkoulutuksiin. OKM:n selvityksen mukaan aikuiskoulutustuki kohdentuu nykyään merkittävästi opintoihin, jotka olisi todennäköisesti aloitettu tuesta riippumatta.

Perussuomalaisten mielestä ei ole resurssien viisasta kohdentamista lisätä moninkertaista koulutusta ja syrjäyttää uusien opiskelijoiden valituksi tulemista.

– Vaikeina aikoina pitää kohdentaa rahoitus sinne, missä sitä tarvitaan. Kun talouden tila on mikä on, ei rahoituksen kohdentaminen jo pääasiassa korkeakoulutettujen kouluttamiseen ole järkevää, painottaa sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Koponen.

SUOMEN UUTISET