Suomen Perusta julkaisi vuonna 2021 tietokirjailija Mai Allon kirjoittaman teoksen Koulukirja – kymmenen myyttiä suomalaisesta peruskoulusta. Teoksessa käsiteltiin niitä ongelmia, jotka varjostivat tuolloin vielä hyvässä maineessa ollutta suomalaista peruskoulujärjestelmää.

Laskeviin oppimistuloksiin, segregaatioon ja inkluusioon liittyvät ongelmat ovat nousseet viime aikoina valtakunnallisiksi puheenaiheiksi.

Koulukirja-teoksen kirjoittaja Mai Allo kertoo Suomen Perustan uutuusvideolla, miten pitkällä peruskoulun ongelmat ovat ja mitä niiden selättämiseksi voitaisiin tehdä.

Peruskoulun valuviat korjattava

– Suomalainen peruskoulu on hieno saavutus. Silti siinä on valuvikoja, joita digihype, seinättömät luokat tai pidennetty oppivelvollisuus eivät korjaa, vaan ennemminkin pahentavat asiaa, kirjoittaa valtiotieteen lisensiaatti Mai Allo ajatuspaja Suomen Perustalle kirjoittamassaan raportissa Koulukirja.

Koulukirja pureutuu myös koulujen politisoitumiseen ja vaatii paluuta perusasioihin: tietojen ja taitojen oppimiseen edistyksellisten asenteiden omaksumisen sijaan. Allo purkaa kirjassaan 10 peruskouluun liittyvää myyttiä ja esittää yhtä monta valuvikoja korvaavaa politiikkasuositusta.

Suomen Uutiset