Peruskoulujen määrä on Suomessa pienentynyt nopeasti. Suurin osa lähiaikoina lakkautetuista peruskouluista on ollut noin sadan oppilaan kouluja, jotka olisivat oppilasmääränsä suhteen olleet yhä elinkelpoisia. Perussuomalainen Nuoriso vastustaa suomalaisten kuntien aikeita lakkauttaa elinkelpoisia peruskouluja.

Koulujen lakkautuksilla saavutetut säästöt on myös kyseenalaistettu, sillä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen raportin mukaan koulumenot ovat kasvaneet kaikkein vähiten niissä kunnissa, joissa suuria kouluverkkomuutoksia on tehty vähemmän.

– Keskittämällä lähikouluja suurempiin yksiköihin kuntapäättäjät tekevät karhunpalveluksen näiden seutujen asukkaille, sillä palvelujen karsiutuminen karkottaa ennen pitkää asukkaatkin. Samalla koululakkautukset riistävät lapsilta ja nuorilta mahdollisuuden käydä koulunsa tutussa lähiympäristössä, jossa he ovat kasvaneet. Eivät nämä lakkautukset ole sen arvoisia, mikäli niillä ei aidosti saavuteta mitään hyötyjä, moittii Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja Lauri Laitinen.

Negatiivinen vaikutus talouteen

Säästötoimien kohdentaminen lapsiin ja nuoriin on äärimmäisen lyhytnäköistä politiikkaa, sillä lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden veronmaksajia ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevia ylläpitäjiä.

– Lasten ja nuorten palveluista leikkaaminen johtaa hyvin todennäköisesti lapsimäärän pienentymiseen ja ikärakenteen huonontumiseen, millä on pidemmän päälle hyvin negatiivinen vaikutus talouteen. Säästötoimien vaikutuksia syntyvyyteen tulisi aina pyrkiä ennakoimaan ennen säästötoimien suorittamista. Pelkästään puheet koulujen lakkauttamisesta voivat jo rohkaista lapsiperheitä muuttamaan pois alueelta.

Suomen Uutiset