Sisäministeriö on aloittanut hankkeen LAMA-ohjelman päivittämiseksi, jossa pyritään parantamaan laittomasti maassa oleskelevien mahdollisuutta hakea oleskelulupaa sen ohella, että edistetään heidän palauttamista kotimaihinsa.  Lue lisää >