Eduskunnan pikkuparlamentissa käsiteltiin hallitusohjelman vaikutuksia köyhyyteen. Perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen oli yhtenä hallituspuolueen edustajana mukana kommentoimassa hallituksen näkemystä käsiteltävään asiaan. Tilaisuudessa tuotiin esiin hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ja nähtävissä olevat ongelmat, jotka koskettavat niin valtion kuin perheidenkin taloutta.

Puheessaan kansanedustaja Ari Koponen toi esiin nykyisen hallituksen tahtotilan nostaa mahdollisimman moni pois köyhyydestä ja mahdollistaa työnteko siihen kykeneville. Hänen näkemyksensä mukaan Petteri Orpon hallitus on hyvinvointiyhteiskunnan pelastusoperaatio. Ketään ei kuitenkaan jätetä heitteille, vaan vaikutusarviot säästötoimista tehdään ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne huomioidaan ohjelman mukaan.

– Julkisen talouden suunta on pakko kääntää, jotta emme ajaudu tulevaisuuteen, missä heikoimmista ei yksinkertaisesti ole varaa pitää huolta, Koponen painotti.

Koulutuksen merkitystä syytä korostaa

Koulutuksen merkityksen korostaminen nousi tilaisuuden monessa puheessa esiin vaikuttavana eriarvoisuutta vähentävänä tekijänä. Koponen myös nosti puheessaan esiin hallituksen tulevat panostukset nimenomaan koulutukseen, tärkeimpänä hallituksen perusopetukseen tehtävä yli puolen miljardin rahoituksen korotus.

Lisäksi asunnottomuuden ehkäisy ja ruoka-aputyön tukien vakinaistaminen olivat myös Koposen mukaan merkittäviä toimia vähäosaisten tukemiseen.

Koposen mukaan hallitusohjelman vaikutukset köyhyyteen selvitetään kaikissa toimissa. Kokonaisuutena tarkoitus on nimenomaan parantaa edellytyksiä sille, että tulevaisuudessa köyhyys ja eriarvoisuus eivät olisi näin suuria yhteiskunnallisia ongelmia.

Suomen Uutiset