Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on vuosikymmenten aikana rakennettu työllä ja yrittämisellä. – Suomalaiset arvostavat sen tarjoamaa turvaa ja tuottamia palveluja, toteavat hallitusneuvotteluiden työmarkkinapöydän neuvottelijat Jorma Piisinen, Matti Putkonen ja Minna Reijonen.

Perussuomalaisten neuvottelijat iloitsevat, että suomalaiselle työlle ja yrittämiselle saadaan vihdoin kunnianpalautus.

Töihin kannattaa mennä

Tuleva hallitus edistää työn vastaanottamisen kannattavuutta ja kannustinloukkujen purkamista. Sosiaaliturvajärjestelmää yksinkertaistetaan ja uudistetaan hallituksen mukaan ennakoitavammaksi. Työelämäpalveluita kehitetään asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi ja henkilökohtaiseen kontaktointiin panostetaan.

– Yrittäjiä rohkaistaan palkkaamaan lisää henkilökuntaa samalla kun työn vastaanottamisen kannustinloukkuja puretaan. Suomi nousee velkasuosta vain työllä, iloitsee pitkän linjan yrittäjä, kansanedustaja Jorma Piisinen.

Osallistumista saa edellyttää

Sosiaaliturvajärjestelmä ei enää toimi vetovoimatekijänä haitalliselle maahanmuutolle, vaan jatkossa jokaiselta työkykyiseltä edellytetään osallistumista yhteiskunnan rakentamiseen.

Suomessa on myönnetty muihin Pohjoismaihin verrattuna paljon vastikkeetonta toimeentulotukea. Jatkossa viranomaisten, kuten Kelan ja Migrin välistä tietojenvaihtoa parannetaan, jotta Migri voi huomioida päätöksissään asiakkaidensa tukeutumisen sosiaalietuisuuksiin. Lisäksi työmarkkinatuen saamisen lähtökohtana on velvoite osallistua esimerkiksi kotoutumistoimiin. Täysimääräisen työmarkkinatuen ehtona on riittävä ja todennettu suomen tai ruotsin kielen osaaminen.

– Vastuiden ja velvoitteiden saattaminen tasapainoon lisäävät järjestelmämme oikeudenmukaisuutta sekä vahvistavat julkista taloutta, toteaa kansanedustaja Minna Reijonen.

Duunari hyötyy, kun työpaikkoja syntyy

Paikallisen sopimisen ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan hallitusohjelmakirjauksissa näkyy vahvasti perussuomalaisten kädenjälki. Yleissitovuuteen ei kajottu eikä ansiosidonnaista työttömyysturvaa lyhennetty.

– Paikallisen sopimisen edistäminen turvallisesti yleissitovuuden rajoissa mahdollistaa sekä työnantajaa että työntekijää hyödyttävien ratkaisujen löytämisen. Tämä edellyttää osapuolten välillä luottamuksen rakentamista. Tältä osin pallo on nyt työmarkkinaosapuolilla, painottaa perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.

SUOMEN UUTISET