Hallitusohjelman mukaan työn verotusta ollaan keventämässä painottaen kevennyksiä etenkin pieni- ja keskituloisille. Uudistus tekee jatkossa työn tekemisestä entistä kannattavampaa ja palkitsevampaa. Samalla vahvistuvat kannustimet vastaanottaa työtä.

Työn heikko kannustavuus on merkittävä ongelma suomalaisilla työmarkkinoilla. Samalla se on keskeinen syy työvoimapulan takana. Uusi hallitus parantaakin työn tekemisen kannustimia useilla toimilla.

Uusi hallitus tavoittelee veropolitiikalla kotitalouksien ostovoiman kohentumista, työnteon kannustimien parantumista ja talouskasvun edellytysten vahvistumista. Hallituksen veropolitiikka kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen sekä tukee kotimaista omistajuutta.

Kokonaisveroaste ei nouse

Hallitusohjelman mukaan työn verotusta kevennetään painottaen kevennyksiä pieni- ja keskituloisille. Käyttöön otetaan 50 euron lapsikohtainen korotus työtulovähennykseen.

Uudistus siis tekee jatkossa työn tekemisestä entistä kannattavampaa ja palkitsevampaa. Samalla vahvistuvat kannustimet vastaanottaa työtä.

Hallitusohjelman mukaan hallitus ei myöskään päätösperäisesti kiristä kokonaisveroastetta, sillä tavoitteena on tukea talouskasvua ja vahvistaa kotimaista omistajuutta.

SUOMEN UUTISET