Uuden hallituksen ansiosta Suomen maahanmuuttopolitiikkaan on tulossa huomattavia kiristyksiä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kuvaa tilannetta maahanmuuttopolitiikan paradigman muutokseksi.

– Suomen turvapaikkapolitiikka saatetaan yleispohjoismaiselle, kireämmälle tasolle. Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävät oleskeluluvat muuttuvat määräaikaisiksi ja niiden kesto lyhennetään EU-oikeuden minimiin, Purra kertoi tiedotustilaisuudessa.

Suomella tähän asti löysin linja

Perussuomalaisten jo vuosien ajan vaatima maahanmuuttopolitiikan kiristyminen toteutuu uuden hallituksen ohjelmassa.

– Olen iloinen siitä, että yhdessä neuvottelukumppaneiden kanssa olemme voineet sopia maahanmuuttokokonaisuudesta, jota voidaan hyvällä syyllä kutsua maahanmuuttopolitiikan paradigman muutokseksi.

– Suomi on viime vuosina ollut ainoa väljempää maahanmuuttopolitiikkaa toteuttava Pohjoismaa. Tämä muuttuu nyt, kansainvälisten sopimusten ja EU-oikeuden raameissa.

Oleskeluluvat ja kansalaisuuden saaminen uusiksi

Suomen turvapaikkapolitiikka saatetaan yleispohjoismaiselle, kireämmälle tasolle.

– Pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään. Kansainvälisen suojelun nojalla myönnettävät oleskeluluvat muuttuvat määräaikaisiksi ja niiden kesto lyhennetään EU-oikeuden minimiin. Jatkossa kansainvälinen suojelu voidaan peruuttaa, jos henkilö lomailee kotimaassaan.

Myös perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan.

– Kotouttamispolitiikka muutetaan maahanmuuttajia velvoittavaksi. Näin tehostuu integroituminen ja työllistyminen, joka samalla tukee valtion talouden tasapainottamispyrkimyksiä. Hallitus haluaa vauhtia palautuksiin ja toteuttaa maasta poistumisen paketin. Pakolaiskiintiön koko lasketaan 500:aan ja kiintiössä painotetaan erityisen haavoittuvia ryhmiä, Purra kertoi.

Venäjää tukevilta hallinnoilta kehitysapu seis

Purran mukaan Suomi auttaa edelleen voimakkaasti ukrainalaisia, tilapäisen suojelun saajia.

– Työperäisen maahanmuuton hallitus haluaa pitää hallittuna ja valikoivana, jotta sen julkistaloudelliset vaikutukset olisivat Suomelle mahdollisimman positiiviset. Kiteytettynä: kohdennetaan apu hädänalaisimmille ja estetään järjestelmän väärinkäytökset.

Suomen kehitysyhteistyö jatkossa ehdollistetaan omien kansalaisten vastaanottamiselle ja kansainvälisen sääntöperusteisen järjestyksen tukemiselle. Jatkossa Suomi ei jaa kehitysapua hallinnoille, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa.

– Ukraina on hallituskaudella Suomen suurin kehitysyhteistyön ja humanitaarisen auttamisen kohde.

SUOMEN UUTISET