Uusi hallitusohjelma ottaa monessa asiassa lähes täyskäännöksen. Esimerkiksi energia-, ilmasto-, maahanmuutto- ja teollisuuspolitiikassa tehdään hyvin erilaista politiikkaa kuin mitä Marinin hallitus teki. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän johto on tyytyväinen.

– Halusimme hallitusohjelmassa isänmaallista, turvallisuuteen, elinkeinomahdollisuuksiin ja työn kannattavuuteen positiivisesti vaikuttavaa politiikkaa. Halusimme menot tärkeysjärjestykseen. Kiitos hallituskumppaneille siitä, että näistä tavoitteista löytyi yhteisymmärrys, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne kiittää.

Ilmastopolitiikka ottaa huomioon ostovoiman

Yksi suuri muutos liittyy energia- ja ilmastopolitiikkaan. Perussuomalaisten mukaan edellinen hallitus toteutti ilmastopolitiikkaa niin, ettei seurauksista kansalaisille ja elinkeinoelämälle välitetty.

– Nyt ilmastotoimet eivät heikennä ostovoimaa ja siitä on selkeä perälauta hallitusohjelmassa: kansalaisten arjen kustannukset eivät saa ilmastotoimien takia nousta eikä elinkeinoelämän kilpailukyky heiketä. Esimerkki tästä on se, ettei polttoaineiden pumppuhinta nouse hallituksen toimilla, Ranne toteaa.

Turvapaikkapolitiikkaan tolkkua

Toinen asia, jossa politiikka kääntyy suorastaan päälaelleen, on turvapaikkapolitiikka. Kun Marinin hallitus jopa houkutteli turvapaikanhakijoita, uusi hallitus painaa reilusti jarrua muiden Pohjoismaiden esimerkin mukaisesti.

– Suomen turvapaikkapolitiikka kiristetään yleispohjoismaiselle tasolle. EU-direktiivien antama liikkumatila sen kiristämiseksi käytetään täysimääräisesti, perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Mari Rantanen toteaa.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

– Esimerkiksi kansainvälisen suojelun perusteella myönnettävät oleskeluluvat muutetaan väliaikaisiksi ja niiden kesto lyhennetään EU:n minimiin. Suojelun perusteella myönnetty oleskelupa perutaan, jos henkilö syyllistyy Suomessa rikokseen, joka vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta tai jos henkilö vaarantaa kansallista turvallisuutta. Se lakkautetaan, jos henkilö lomailee kotimaassaan, Rantanen luettelee.

Lisäksi muun muassa kansalaisuuden saamisen ehtoja kiristetään ja pakolaiskiintiö lasketaan 500 henkeen.

Vahvaa ja vientivetoista teollisuuspolitiikkaa

Hallitusohjelmassa on vahva teollisuuspoliittisen ja logistisen kilpailukyvyn painotus. Hallitus laatii vaalikauden alussa teollisuuspoliittisen strategian, joka sisältää vientiteollisuudelle olennaiset politiikkakokonaisuudet, kuten logistiikan.

– Perustamme ”investointinyrkin” ja vahvistamme valtion kotimaista pääomasijoitus- ja yritysrahoitustoimintaa investointien edistämiseen keskittyvällä teollisuuspoliittisella tehtävällä. Finnveran vientiä tukevaa roolia vahvistetaan ja huolehdimme vientiteollisuuden kilpailukyvystä tekemällä meriliikenteen väylämaksun puolituksesta pysyvän ensi vuodesta alkaen, perussuomalaisten eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila toteaa.

Mittavat investoinnit teiden kunnossapitoon

Junnila huomauttaa, että hallitus torjuu määrätietoisesti teiden korjausvelan kasvua ja investoi suunnitelmallisesti koko liikenneverkon kehittämiseen.

– Hallitus toteuttaa erittäin mittavan lähes kolmen miljardin euron liikenneinvestointiohjelman ja noin 1,6 miljardin investointipaketin korjausvelan kasvun torjumiseen. Perusväylänpidossa huomioidaan myös alempiasteinen tieverkko.

Sääntelyä puretaan

Hallitus sitoutuu siihen, että yritysten hallinnollinen taakka ei hallituskauden aikana kasva. Lisäksi kaavoitukseen ja lupaprosesseihin on tulossa laajoja uudistuksia.

– Vähintään 300 yrityksiä ja kansalaisia haittaavaa normia puretaan. Kaavoitus-, rakennus- ja ympäristölupaprosesseja koskevia valituskäytäntöjä muutetaan niin, että samasta asiasta voi valittaa hallinto-oikeuteen vain kerran. Lisäksi maanomistaja saa aloiteoikeuden yleis- ja asemakaavalle, Junnila kertoo.

SUOMEN UUTISET