Tuore hallitusohjelma leikkaa nykymuotoisesta kehitysavusta 1 030 miljoonaa euroa hallituskauden aikana ja siirtää osan varoista Ukrainan auttamiseen.

Perussuomalaisten mukaan taloudellisen säästön lisäksi tämä on merkittävä painopisteen muutos tehottomasta, jopa korruptoivasta moneen kohteeseen sirotellusta kehitysavusta kohti lähialueen konkreettista auttamista.

– Perussuomalaisten lähtökohta on, että julkiset menot on pantava tärkeysjärjestykseen. Kehitysapu ei kuulu valtion ydintehtäviin. Ulkomaille lapioitavan ja heikosti vaikuttavan rahan määrää leikataan ja sen vaikuttavuutta parannetaan kohdentamalla apua lähialueellemme Ukrainaan, jossa on täysimittainen sota, perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho kommentoi.

Väestönkasvua hillittävä

Ukraina tulee olemaan hallituskaudella suurin avun saaja ja Ukrainan avulle luodaan oma momentti valtion talousarvioon.

– Ukrainan tukemisen lisäksi Euroopan ulkopuolelle suuntautuvassa kehitysavussa varoja kohdennetaan korostetusti naisten ja tyttöjen aseman parantamiseen, millä on keskeinen merkitys myös väestönkasvun hillinnässä, perussuomalaisten kansanedustaja Wille Rydman toteaa

Apua sidotaan palautuksiin

Perussuomalaiset korostaa, että jatkossa kehitysavun saajien tulee sitoutua Suomesta karkotettavien kansalaistensa vastaanottamiseen.

Suomi ei myöskään jaa kehitysapua hallinnoille tai toimijoille, jotka tukevat Venäjän hyökkäyssotaa. Hallitus myös valvoo aiempaa kehitysyhteistyövarojen käyttöä tehokkaammin.

SUOMEN UUTISET