Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen liikunnan edistämisestä. Hän kysyy, onko hallituksella valmiutta lisätä liikunnan rahoitusta merkittävästi ja onko hallitus valmis käynnistämään laajamittaisen koko Suomen ja kaikki väestöryhmät kattavan liikuntakampanjan koko kansa kuntoon -periaatteella.

– Liikunta jää valitettavasti terveyskeskustelussa usein taka-alalle. Tuntuu, että terveyshaittoja ennaltaehkäisevät toimet, kuten liikunnan edistäminen, eivät saa ansaitsemaansa huomiota, toteaa kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa.

Kansanterveys tarvitsee liikuntaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan Suomen terveydenhuollon menot olivat 22 miljardia euroa vuonna 2019. Terveydenhuollon menojen nousu on ollut selvä trendi viime vuosikymmeninä.

Vuonna 2018 julkaistiin UKK-instituutin koordinoima selvitys, jossa kartoitettiin liikkumattomuuden vuosittaisia yhteiskunnallisia kustannuksia. Selvityksen perusteella liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle terveydenhuollon menojen ja tuottavuuskustannusten kautta vuosittain vähintään kolme miljardia euroa, ja enimmillään kustannukset olivat selvityksessä peräti yli 7 miljardia euroa.

– Liikunnan vaikutukset ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin ovat tutkitusti merkittäviä. Kun ajatellaan kansanterveyttä sairauksien ennaltaehkäisyn kannalta, ei liikuntaa voi sivuuttaa. Siksi patistan hallitusta tiukempiin toimiin, jotta suomalaiset saataisiin liikkeelle. On selvä peli, että liikuntaan satsatut eurot poikivat tulevaisuudessa säästöjä niin terveydenhuollon menoissa kuin sairauspoissaolojen vähenemisen kautta. Kansanterveys tarvitsee liikuntaa, Elomaa kertoo.

Kaikki liikunta on hyvää liikuntaa

Elomaa nostaa yhdeksi konkreettiseksi keinoksi liikuntaan kannustavat laajamittaiset hankkeet. Hänen mielestään se on erinomainen tapa vaikuttaa ihmisten liikuntatottumuksiin.

– Kroppa tarvitsee tutkitusti liikuntaa ja niin tarvitsee mielikin. Liikuntatottumuksia on niin paljon kuin ihmisiäkin. Usein vertaillaan kovasti eri lajeja ja kuntoilumuotoja keskenään. Mielestäni kaikki liikunta on hyvää liikuntaa. On aivan olennaista, että suomalaisia kannustetaan löytämään oma tapa liikkua.

– Liikunnan yhteisöllisyyttä lisäävä voima on suuri. Kaipaan kansanliikettä, joka kokoaa kansan tavoittelemaan parempaa kuntoa. Monta vuosikymmentä sitten kansa keräsi yhdessä rahat muun muassa yli 50 poliisiautoon. Lisäksi oli valtava paperinkeräyshanke, jossa kaikki olivat mukana, ja koko Suomi osallistui Pitäjien parhaat -kilpailuun. Peräänkuulutan tällaista yhdessä tekemisen voimaa myös liikuntaan, Elomaa sanoo.

Koko kansa kuntoon

Koronalla on ollut negatiivisia vaikutuksia liikunnan harrastamiseen, koska muun muassa rajoitusten myötä moni etenkin lapsi tai nuori on pudonnut pois urheiluharrastusten parista jopa pysyvästi. Myös lisääntynyt etätyö on pudottanut monen arjesta työmatkan edellyttämät askeleet pois.

– Vaikuttaa siltä, että uudet ja vanhat liikkumattomuuden haasteet ovat kasaantuneet huolestuttavalla tavalla. Nyt tarvitaan ravistelevia toimia liikuntapolitiikan saralla, jotta kansa saadaan kuntoon.

– Hallitusohjelmassa on paljon hyviä kirjauksia liikunnan edistämiseen liittyen, mutta käytännön toimet ovat jääneet vähäisiksi. Terveiseni hallitukselle on, että nyt on korkea aika ryhtyä tuumasta toimeen, Elomaa vaatii.

Suomen Uutiset