Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää on jättänyt kirjallisen kysymyksen urheilun vaikutuksesta kansallistunteeseen ja maanpuolustustahtoon. Erityisesti Puolustusvoimien määräaikaisten liikunta-aliupseerien merkitykseen maanpuolustustahdon edistämisen kannalta keskittyvän kysymyksen on allekirjoittanut yhteensä yli 40 kansanedustajaa yli puoluerajojen niin oppositiosta kuin hallituksesta.

Urheilulla ja maapuolustuksella on pitkä yhteinen historia. Sotilastaitojen kehittymiseen liittyvät urheilumuodot ovat olleet armeijan suosiossa, ja urheilun yhteys kansalliseen itsetuntoon on vahva.

– Armeijan palveluksessa olevat huippu-urheilijat ovat edelleen erittäin yleisiä eri puolella maailmaa, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää.

Hän huomauttaa Ukrainan sodan osoittaneen, miten merkittävässä määrin urheilijat ovat julkisuuskuvallaan sekä toiminnallaan tukeneet maanpuolustushenkeä ja kansallista itsetuntoa.

– Sosiaalisen median päivityksissä on nähty monien urheilijoiden palanneen puolustamaan kotimaataan, joka varmasti on nostanut maanpuolustustahtoa ja kansallistunnetta.

Liikunta-aliupseereja koko Suomeen

Suomen Puolustusvoimat korostaa liikunnan tärkeyttä, sillä tavoitteena on turvata fyysisesti toimintakykyinen, aktiivisesti liikuntaa harrastava ja tehtäviinsä motivoitunut henkilöstö normaali- ja poikkeusolojen tarpeisiin.

– On päivänselvää, että Puolustusvoimien määräaikaisilla urheilijoilla on paikkansa osana organisaatiota, Mäenpää linjaa.

Hänen mukaansa on myös luonnollista, että suuri osa liikunta-aliupseereista keskittyy Puolustusvoimien urheilukouluun Helsinkiin jo koulun tarkoituksen ja liikunta-aliupseerien suhteellisen pienen määrän vuoksi.

– Tästä huolimatta virkojen suurempi maantieteellinen hajauttaminen olisi perusteltua valtakunnan laajuuden vuoksi. Toimenpidettä ei tulisi kuitenkaan suorittaa urheilukoulun kustannuksella, vaan lisäämällä liikunta-aliupseerien kokonaismäärää, jolloin heitä liikenisi enemmän ympäri Suomea, Mäenpää perustelee.

50 vakanssia lisää

Hallitukselle tiistaina 12.4. jättämässään kirjallisessa kysymyksessä Mäenpää tiedustelee, nähdäänkö määräaikaisilla liikunta-aliupseereilla merkitystä maanpuolustustahdon edistämisen kannalta ja onko harkittu sellaista vaihtoehtoa, että määräaikaisten liikunta-aliupseerien määrää lisättäisiin heidän alueellisen kattavuutensa kasvattamiseksi.

– Olisiko liian kunnianhimoinen suunnitelma, että Puolustusvoimat pyrkisi lisäämään liikunta-aliupseerien vakansseja noin 10 per vuosi, ja lopullisena tavoitteena olisi 50 sopimusurheilijaa? Mäenpää tahtoo tietää.

Suomen Uutiset