Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Teija Makkonen pitää blogissaan Helsingin tilannetta liikuntapainotteisten yläkoulujen suhteen hyvin epätasa-arvoisena. Makkonen pitää valinnanmahdollisuuksien puutteen väistämättömänä seurauksena kaupunginosien alueellista eriytymistä, ellei liikuntapainotteisten koulujen määrää lisätä.

Teija Makkonen kirjoittaa, että nuorten määrä Helsingissä kasvaa tulevina vuosina jopa kokonaisen ikäluokan verran. Tämä tarkoittaa oppilasmäärältään hyvin täysiä peruskouluja, jonka seurauksena oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolisiin kouluihin on käytännössä mahdotonta päästä ilman muuttamista kyseiselle oppilaaksiottoalueelle.

– Esimerkiksi koillisessa Helsingissä lähiliikuntakoulujen todellinen puute heikentää alueen lapsien mahdollisuuksia valita itselleen mielekästä painotettua opetusta, Makkonen toteaa blogissaan.

Uhkana kaupunginosien alueellinen eriytyminen

Liikuntakoulujen oppilailla on mahdollisuus liikkua koulupäivän yhteydessä n. 8 tuntia viikossa. Tämä on merkittävä ero n. 2 viikkotunnin koululiikuntaan. Liikuntapainotteisille luokille hakeutuu samanhenkisiä liikunnasta kiinnostuneita luokkakavereita, puhumattakaan liikunnan positiivista terveydellisistä vaikutuksista hyvään elämään.

– Liikuntapainotteisten yläkoulujen ja nuorten valinnanmahdollisuuksien puutteen seurannaisvaikutuksena on väistämättä eri kaupunginosien alueellinen eriytyminen, jollei liikuntapainotteisten koulujen määrää Helsingissä lisätä.

– Eikö jokainen koulu voisi olla lähiliikuntakoulu? Makkonen kysyy.

Suomen Uutiset