Suomi on ollut lukutaidon kärkimaa, mutta oppilaiden väliset osaamiserot ovat PISA-tutkimuksissa vahvasti eriytyneet. Kansanedustaja Ari Koponen on huolissaan kehityssuunnasta. Yksilöiden väliset erot kielellisissä taidoissa näkyvät jo ensimmäistä luokkaa aloittaessa.

– Suomalaisista aikuisista joka kymmenes osaa lukea heikosti. Maahanmuuttajien kohdalla luku on merkittävästi suurempi, tiivistää perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen tutkimustuloksia.

Tällä viikolla vietetään lukuviikkoa. Lukuviikko tarjoaa näkökulmia kirjallisuuteen ja lukemiseen ja innostaa kaikenikäiset kirjojen pariin teemalla ”lukemisen monet muodot”. Lukuviikkoa on juhlittu Suomessa jo yli 40 vuotta.

Kirjojen ostaminen virikesetelillä mahdollistettava

Kirjallisuuden ja lukemisharrastuksen myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen ovat kiistattomat. Lukukeskuksen mukaan suomalaiset arvostavat lukemista ja lukutaitoa ja haluaisivat lukea enemmän. Kirjojen lukeminen kehittää lukutaidon lisäksi esimerkiksi keskittymiskykyä ja muistia. Lukemista ja lukutaitoa voi harjoitella kaikenikäisenä, myös aikuisena.

– Suomen kustannusyhdistys, Suomen Kirjailijaliitto, Kirjakauppaliitto sekä Suomen tietokirjailijat ovatkin yhteisesti esittäneet, että kirjojen ostaminen tulisi mahdollistaa virikesetelillä. Olen alan etujärjestöjen ehdotusta halunnut omalla lakialoitteellani tukea, sillä voimassa olevan lainsäädännön puitteissa tämä ei ole mahdollista, paljastaa Koponen.

Suomen Uutiset