Lukutaidottomuus ei näy päällepäin. Lähes 13 prosenttia 16–65 vuotiaista Ruotsissa asuvista ei omaa riittävää luku- ja kirjoitustaitoa selvitäkseen arjen vaatimuksista. Erityisen heikossa asemassa ovat ikääntyneenä maahan saapuneet.

Koulukuraattori Gulistan Kavak on kirjoittanut huomiota herättäneen lastenkirjan. Sen nimi on ytimekkäästi ”Äitini ei osaa lukea eikä kirjoittaa”. Kirjassaan Kavak haluaa tuoda esiin piilevän ongelman, joka koskee 800 000 Ruotsissa asuvaa.

Lähes 13 prosenttia 16–65 vuotiaista ei omaa riittävää luku- ja kirjoitustaitoa.

Erityisen pahaksi ongelma on usein muodostunut heille, jotka ovat saapuneet Ruotsiin vasta kypsässä iässä.

-Mitä vanhemmaksi tulet sitä vaikeammaksi käy oppiminen. Jos vielä tulet toisesta maasta, käy uuden kielen oppiminen aina vain vaikeammaksi, Kavak sanoo.

Lukutaidottomuus on näkymätön vamma

Gulistan Kavak varttui Tukholmassa perheessä, jossa kumpikin vanhemmista olivat luku- ja kirjoitustaidottomia. Uutuuskirja on omaelämänkerrallinen ja kertoo siitä, kuin kirjailija itse sai olla auttamassa vanhempiaan mitä moninaisemmissa elämän ja arjen käänteissä.

-Kirja kertoo lapsesta, joka menee äitinsä mukana ruokakauppaan. Siellä lapsi saa häärätä tulkkina, jotta tarvittavat tavarat löytyvät ja kertoa vielä mitä pakkaukset sisältävät, jotta äiti sitten voisi laittaa haluamansa ruoat.

Gulak käyttää termiä analfabeetti, joka tarkoittaa luku- ja kirjoitustaidotonta henkilöä. Hän on käsitellyt aihepiiriä ennenkin, muun muassakirjoittaessaan teoksen ”Luku- ja kirjoitustaidottomuus – näkymätön vamma”.

SUOMEN UUTISET