Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela on tehnyt keskustelualoitteen lukutaidon merkityksestä. Aloite keräsi kannatusta yli puoluerajojen.

– Suomalaisten nuorten lukutaito on heikentynyt ja eriytynyt huolestuttavaa vauhtia. Uusimman Pisa-testin tulosten mukaan 14 prosentilla suomalaisnuorista on riittämätön lukutaito arjen tilanteista selviytymiseen. Lisäksi 60 prosenttia pojista ja yli 40 prosenttia tytöistä kertoo lukevansa vain, jos on pakko. Ongelmia on erityisesti asiayhteyksien ymmärtämisessä ja lähdekritiikissä. Voidaan puhua jo käsillä olevasta lukutaidon kriisistä, Jari Koskela kirjoittaa aloitteessaan.

Hidastaa työelämään valmistautumista

Riittävä lukutaito on Koskelan mukaan se peruskivi, jonka päälle kaikki muu osaaminen rakentuu.

– Lukutaidon merkitys korostuu nyt tilanteessa, jossa oppivelvollisuusikää on pidennetty. Jos peruskoulusta pääsee paljon nuoria vailla aidosti riittävää lukutaitoa, joudutaan tätä puutetta vielä toisella asteella paikkaamaan, mikä hidastaa ja vaikeuttaa varsinaista opetusta ja työelämään valmistautumista.

Lukeminen vähenee jatkuvasti

Koskela huomauttaa, että koko ajan digitalisoituvassa maailmassa lukeminen vähenee jatkuvasti ja tiedetään, että nimenomaan perinteisten kirjojen lukeminen on tärkeää oppimisen kannalta. Heikkenevä lukutaito johtaa ja on johtanut jo nyt vakaviin ongelmiin, jotka vaativat tehokasta ja pikaista ratkaisua.

Keskustelualoitteessaan kansanedustaja Koskela ja muut allekirjoittajat ehdottavat, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun lukutaidon merkityksestä ja keinoista torjua kehitystä, joka rapauttaa erityisesti nuorten lukutaitoa.

SUOMEN UUTISET