Suomen kielen tukeminen on keskeisessä asemassa tulevaisuutemme kannalta. Englannin ylivalta ja maahanmuutto haastavat suomen kieltä monella rintamalla, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra sanoo.

Perussuomalaisten mielestä yhteinen kulttuuri vahvistaa kansakunnan identiteettiä ja yhteisöllisyyttä.

– Toisaalta kulttuuri toimii monenlaisena voimavarana, esimerkiksi inhimillisesti, ja parhaimmillaan myös kilpailutekijänä. Kulttuuri-instituutioista nostan tässä yhteydessä esille erityisesti kirjastolaitoksen. Kattava ja laadukas kirjastoverkko on tärkeässä roolissa sivistyksen ja kansalaisten tasa-arvon näkökulmista, Purra anoi torstaina tuumaustunnilla.

Kirjasto on merkittävä kulttuuripalvelu

Suomalainen kirjasto on merkittävä kulttuuripalvelu kansalaisten mielestä: yli 90 % suomalaisista on sitä mieltä, että on vähintäänkin melko tärkeää, että omalta asuinpaikkakunnalta löytyy kirjasto.

– Digiaika haastaa ja kirjastoilla voi olla monia tehtäviä, mutta perussuomalaiset toivoo niistä tärkeimmän olevan kielen, lukemisen ja sivistyksen edistäminen.

– Olemme erityisen huolissamme lukutaidon heikentymisestä. Heikkojen lukijoiden osuus on merkittävä ja kasvussa. On arvioitu, että jopa 11 prosenttia maamme asukkaista kuuluu heikkoihin lukijoihin, joille jatko-opinnot tai työhön sijoittuminen tuottavat vaikeuksia. Tyttöjen ja poikien väliset erot ovat Suomessa suurempia kuin missään muussa OECD-maassa, Purra sanoo.

Maahanmuutto haastaa suomen kieltä

Purra totesi, että suomen kielen tukeminen on keskeisessä asemassa tulevaisuutemme kannalta.

– Englannin ylivalta ja maahanmuutto haastavat suomen kieltä monella rintamalla. Viimeksi muutama päivä sitten valtiollisen koulutuksen asiantuntijataho sanoi, että ”suomen kielen roolia haku- ja pääsykoekäytänteissä olisi syytä tarkastella yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta kulttuurisesti moninaistuvassa Suomessa”. Voin kääntää tämän uuskielisen linjauksen suomeksi: siinä sanotaan, että maahanmuuttajien tämänhetkisetkin olemattomat kielen osaamisen vaatimukset ovat liikaa ja niistä pitää luopua.

– Me olemme täysin eri mieltä. Suomessa tulee edellyttää suomen kielen osaamista, ja kaikkia vaatimustasoja pitää nostaa, Purra sanoo.

Äidinkielen opetusta tulee lisätä

Perussuomalaisten mielestä kielemme rappio ei ole mikään luonnonvoima.

– Meidän on ryhdyttävä vastaiskuun – suomen kieltä tulee aktiivisesti suojella, oikeakielisyyttä edistää ja kaikilta vaatia kielemme osaamista. Äidinkielen opetusta tulee lisätä, ja peruskoulun vaatimustasoa nostaa.

– Etenkin poikien osaamiseen on kiinnitettävä paljon enemmän huomiota, muun muassa siksi, että syrjäytyminen juontaa usein lapsuuteen ja peruskouluikään – sekä huonoon lukutaitoon, Purra painottaa.

SUOMEN UUTISET