Perussuomalaiset tenttasivat opetusministeri opetusministeri Li Anderssonia koulutuksen haasteista.

Eduskunnan viime viikkoa hallitsi ensi vuoden budjetin lähetekeskustelu. Opetusministeri Li Andersson (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) kertoivat torstain täysistunnossa ministeriönsä ensi vuoden suunnitelmista.

Oppivelvollisuusiän nosto ei ratkaise ongelmia

Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso ilmaisi huolensa matemaattisten aineiden osaamisen laskemisesta. Juuso muistutti myös, että lukuisat opetusalan ammattilaiset ovat kritisoineet oppivelvollisuusiän nostoa 18 vuoteen.

– Oletteko huomioineet sen, että yksilöllisen tuen tarve toisen asteen opetuksessa tulee kasvamaan valtavasti, koska perusopetuksesta tulee oppilaita, joiden perustaidot eivät riitä toisen asteen koulutukseen?

Kiusaajan vaihdettava koulua

Sanna Antikainen muistutti, että koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla tulee panostaa oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin. Antikainen kysyi, mitä opetusministeri aikoo tehdä kiusaamisen kitkemiseksi ja pitääkö hänen mielestä kiusaajan vaihtaa koulua?

–Aioin kutsua kaikki eduskunnassa istuvat puolueet keskusteluun, jossa voimme asiantuntijoiden kanssa pohtia, millä keinoilla ja minkä tyyppisillä toimintamalleilla me haluamme yhdessä edistää koulukiusaamisen vastaista työtä, Andersson vastasi.

Pakkoruotsi palaamassa kirjoituksiin

Juha Mäenpää kysyi ministeriltä hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan hallitus asettaa tavoitteeksi toisen kotimaisen kielen palauttamisen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksessa.

– Ruotsin kielen opiskeleminen ei ole tasa-arvoista, sillä suomenkieliset asuvat pääosin kunnissa, joissa ei ruotsia puhuta lainkaan. Heidän, jotka puhuvat ruotsia pääsääntöisesti, kunnissaan tai lähiseudulla on valtavasti suomenkielisiä, Mäenpää perusteli.

Anderssonin mukaan hallitus aikoo ensiksi arvioida mitkä ovat muutoksen vaikutukset koulutukselliseen tasa-arvoon, vaikka myönsikin että hallituksella on jo selkeä tahtotilan asian suhteen.

SUOMEN UUTISET