Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti 10.9.2019 kirjallisen kysymyksen lasten ja nuorten hyväksikäytöstä ilmastopolitikoinnissa päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Immosen mukaan vanhemmilta tulee huolestunutta palautetta, kuinka opettajat pelottelevat lapsia ja nuoria ilmastokatastrofilla.

Olli Immonen muistutti kysymyksessään, että kasvatus- ja koulutusjärjestelmän tehtävä ei ole lasten ja nuorten poliittis-ideologinen ohjaaminen. Opetuksen on oltava poliittisesti neutraalia.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) antoi kysymykseen vastauksen, jota Immonen pitää ennennäkemättömän ala-arvoisena. Vastauksessaan ministeri keskittyy lähinnä luettelemaan lakipykäliä ja säädöksiä, joissa korostetaan kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen poliittista neutraalisuutta ja jotka siten nimenomaan vahvistavat, että Immosen esiin nostama ongelma on todellinen. Immonen on jättänyt tänään ministerin vastattavaksi tarkentavan kirjallisen jatkokysymyksen kyseisestä aiheesta.

– Ministerin, jolla on viisi erityisavustajaa pitää pystyä antamaan perustellumpi vastaus tähän selvästi havaittavissa olevaan ongelmaan.

– Verovaroin ylläpidetyissä peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa harjoitetaan poliittisesti värittynyttä ilmasto- ja ympäristökasvatusta sekä poliittista aktivismia. Lapsia ja nuoria valjastetaan poliittiseen aktivismiin ilmastonmuutosmielenosoitusten muodossa kesken koulupäivän, Immonen sanoo.

Ilmastoahdistusta lietsotaan kaikkialla

Viimeisin isompi mielenosoitus järjestettiin eduskuntatalon edessä 27.9.2019. Mielenosoitukseen osallistui paljon lapsia ja nuoria.

Immonen viittaa uudessa kysymyksessään Sitran kyselytutkimukseen, jonka mukaan suomalaisista peräti neljännes kokee ilmastoahdistusta. Heistä valtaosa on alle 30-vuotiaita.

– Ilmastonmuutosahdistusta lietsotaan nyt voimalla yhteiskuntamme eri osa-alueilla, erityisesti päiväkodeissa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Liioitellut uhkakuvat ilmastokatastrofista ja fundamentalistinen ilmastonmuutospolitikointi aiheuttavat lapsille ja nuorille ahdistusta. On vastuutonta käyttää kasvatukseen ja opetukseen tarkoitettua aikaa poliittisen ilmastonmuutospaniikin lietsontaan.

Opetuksen oltava neutraalia

Suomessa opettajankoulutuksen käytössä olevien opetussuunnitelmien sekä tutkintojen perusteiden on oltava poliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti neutraaleja.

– Politisoituneen ilmastonmuutoskysymyksen korostaminen opetuksessa ylittää selvästi neutraalisuuden rajan, eikä kasvatus- ja koulutusjärjestelmämme näytä enää kunnioittavan näitä neutraalisuuden perusperiaatteita. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja opettajien tulee olla lasten ja nuorten kanssa toimiessaan neutraaleja, eivätkä he saa tyrkyttää heille poliittista propagandaa ja aktivismia. Lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita poliittis-ideologiselle aivopesulle ja pelottelulle, Immonen sanoo.

– Lapsilla ja nuorilla on oltava oppimisrauha, eikä heihin saa lietsoa päiväkodeissa ja kouluissa poliittisesti värittynyttä ilmastopelkoa. Pelottelun sijaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen tulee nojata poliittiseen neutraalisuuteen sekä rohkaista uusia sukupolvia rakentavalla tavalla.

Hallituksen puututtava politikointiin

Immonen vaatii, että hallitus puuttuu politikointiin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella.

Hänen mielestään esille tulleen lasten ja nuorten poliittis-ideologisen ohjaamisen johdosta hallituksen on ohjeistettava kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa toimimaan poliittisesti neutraalisti, koska neutraalius ei tällä hetkellä toteudu.

SUOMEN UUTISET