Kahdeksan puoluetta laittoi puumerkkinsä yhteiseen ilmastolinjaukseen, josta päätettiin viime syksynä Kesärannan pyöreän pöydän keskusteluissa. Perussuomalaiset jäi pois ylikunnianhimoisista ilmastoneuvotteluista.Kansanedustaja Minna Reijonen kritisoi jyrkästi ilmastolinjausta, joka allekirjoitettiin viime marraskuussa. Nykyisistä eduskuntapuolueista seitsemän allekirjoitti linjauksen.

Reijonen otaksuu, että tämä äärimmäisen kunnianhimoinen linjaus tuntuu tulevan kalliiksi kansalaisille ja Suomelle. Talousvaliokunnan jäsen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsen toteaa sopimuksessa olevan monta kohtaa, jotka arveluttavat.

Miksei seurauksista puhuta enemmän?

Reijosen mielestä sopimuksesta voi seurata asioita, joista on puhuttu ihan liian vähän.

– Linjauksessa mainitaan, että lämmön ja sähkön tuotannon tulee olla lähes päästötöntä 10 vuoden kuluttua.

Huolestuttavana Reijonen pitää myös linjauksen mainintaa päästökaupasta, jota laajennetaan jopa niin kattavaksi, että siihen tulee mukaan kiinteistökohtaiset lämmitykset ja jäähdytys.

Kiinteistökohtaisuus voi lisätä kuluja

Reijonen toteaa olevansa varma, että kiinteistökohtaisuus lisää kiinteistöjen kuluja. Hän on huolestunut siitä, että lasku voi langeta tavallisille kotitalouksille.

– Ilmastoasioissa ei oteta riittävästi huomioon Suomen pitkiä etäisyyksiä ja vaihtelevia sääolosuhteita, Reijonen sanoo.

Kotimainen maatalous ja teollisuus kovilla

Ilmastolinjauksessa puhutaan myös turvemaiden päästöjen vähentämisestä ja maatalouden hiilensidonnan kehittämisestä, vahvasta metsäkadon hillitsemisestä ja päästöttömän tai vähäpäästöisen liikenteen kehittämisestä.

Reijonen miettii, kuinka paljon tämä voi tuoda lisäkuluja maatalouteen ja teollisuuteen.

Yltiökunnianhimolla on hintansa

Reijonen kyselee, että mitähän maksaa ja mitä käytännössä tarkoittaa ilmastojalanjälkilaskennan ja -merkinnän edistäminen.

– Uskallan väittää, ettei maailman väestöstä iso osa ole edes kuullut mistään hiilijalan- tai hiilikädenjäljestä. Myös hallituksen ajama polttoaineveron korotus tulee nostamaan tuotteiden hintoja tavallisille ihmisille.

– Miksei ensin selvitetty linjattujen tavoitteiden hintaa ja kustannuksia? Onko Suomen kannettava jopa muiden maiden vastuita? kyselee Reijonen.

Perussuomalaiset ovat huolissaan kotimaisen teollisuuden ja maatalouden säilymisestä ja pärjäämisestä.

SUOMEN UUTISET