Suomen kielen lautakunta julkaisi tänään kantansa, että suomen kielen asema on uhattuna ja suomen kielen roolin rapistuminen on huomattavissa erityisesti asiakaspalvelussa (HS 26.10.18).

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen kiittää lautakuntaa tärkeästä kannanotosta. Juvonen toteaa, että suomen kielen katoaminen on näkyvissä myös sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla erityisesti pääkaupunkiseudulla ja vanhustenhoidossa, mikä on erityisen huolestuttavaa.

– Alalle valmistuu ja siellä työskentelee jo nyt henkilöstöä, jolla ei välttämättä ole riittävää Suomen kielen osaamista. Olen toiminut opiskelijoiden ohjaajana hoitotyössä ja jo vuosia sitten kohtasin työyksikössä opiskelijoita, jotka halusivat, että heitä ohjataan englannin kielellä. Se tuntui kerrassaan uskomattomalta, sillä he olivat tulossa kuitenkin työharjoitteluun vanhusten pariin.

– Olenkin kannustanut aina ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita tarttumaan suomen kieleen ja käyttämään sitä. Kieli on mahdollista oppia puhumalla ja tekemällä, Juvonen kertoo.

Hoitoalan säilyttävä turvallisena

Juvonen painottaa, että avain hoitotyöhön on kielitaito, ymmärretyksi tuleminen ja potilaan ymmärtäminen.

– Kielitaito on avain potilasturvallisuuteen ja hoitovirheiden ennaltaehkäisyyn. Hoitoalan on säilyttävä turvallisena siten, että potilas ja häntä hoitava lääkäri tai hoitaja ymmärtävät toinen toisiaan.

Kotihoidossa paljon kielitaidottomia

Kielitaidon tarkistaminen jää Juvosen mukaan liian usein työnantajan vastuulle.

– Hoitajista on taasen pulaa erityisesti vanhustenhoidossa ja kotihoidon piirissä. Kotihoidosta tulee todella paljon palautetta, että hoitaja ei hallitse suomen kieltä.

– Kielitaidottomuus sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla tuleekin kiireesti huomioida yhdeksi suureksi uhaksi ja riskiksi potilasturvallisuuden näkökulmasta. Tuntuu hullulle, että tätä keskustelua ei käydä Suomessa laisinkaan. Teenkin avauksen tähän asiaan nyt tässä toivoen, että tämä asia otettaisiin vakavasti, Juvonen sanoo.

SUOMEN UUTISET