Turun Perussuomalaiset otti kevätkokouksessaan kantaa Turun kaupungin tavoitteisiin tehostaa kaupungin oppimisympäristöjen toimintaa oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnin kustannuksella.

Turussa suunnitellaan parhaillaan uutta erityisopetusstrategiaa, jossa ollaan lisäämässä integraatiota ja inkluusiota eli erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden siirtämistä tavallista opetusta saavien luokkiin ja ryhmiin tai heidän pitämistään niissä ”yhdenvertaisuuden nimissä”.

– Me Turun Perussuomalaisissa ymmärrämme sinänsä inkluusion ja integraation kauniin ajatuksen, mutta niin arkitodellisuus oppimisympäristöissä kuin huolestuneilta vanhemmilta tulleet viestitkin ovat olleet suorastaan järkyttäviä kohdata, toteaa yhdistyksen 2. varapuheenjohtaja, lehtori Sari Anttila.

– Turussa jo neljätoista prosenttia oppilaista on jonkinasteisen erityisopetuksen tarpeessa. Tämä on todella huolestuttava kehityssuunta.

Järjestelystä ei hyödy kukaan

Inkluusioajattelusta pitäisi perussuomalaisten mielestä ennemminkin päästä eroon kuin lisätä sitä entisestään.

– Integraatio ei ole tilastollisesti ja todistetusti ollut millään tavoin toimiva ratkaisu ongelmiin koulumaailmassakaan. Riittävä erityisopetus on oppilaan oikeus ja erityisopetusta tarvitsevaa koululaista ei pidä sysätä kasvavien ryhmäkokojen koettelemien luokan- ja aineenopettajien vastuulle.

– Tällaisesta järjestelystä eivät hyödy erityisopetusta tarvitseva oppilas, ei muu luokka, eikä työtaakkansa alle musertuva opettajakaan. Opettajat kokevat työtaakkansa jo nykyisellään lähes musertavana, joten erilaisille palavereille ja turhien asiakirjojen laatimiselle ei enää löydy aikaa tai voimia ilman että se näkyy opetustyön laadussa.

Segregaatio edennyt liian pitkälle

Turun Perussuomalaiset huomauttaa, että Suomen Pisa-tulokset ovat heikentyneet käytännössä yhtäjaksoisesti viime vuosina. Yhtä ainoaa syytä tälle huolestuttavalle trendille ei voida määritellä, mutta on huomionarvoista, miten tämä kehitys kulkee käsi kädessä kasvavien ryhmäkokojen, lakkautettujen lähikoulujen, lisääntyneen inkluusioajattelun sekä erinäisen, opettajakunnankin paheksuman ”hankehumpan” kanssa.

Turun Perussuomalaiset on huolissaan Suomen vastuuttoman lepsun maahanmuuttopolitiikan vaikutuksista kouluihin. Segregaatio on edennyt jo Turussakin liian pitkälle, mikä on johtanut osaltaan asuinalueiden eriytymiseen. Tämä on jo nykyisessä mittakaavassaan johtanut kantasuomalaisten, eritoten varakkaimpien perheiden, muuttamiseen paremmille alueille ja jopa pois kaupungista. Samaa muuttoliikettä näkyy myös opettajien ja ohjaajien kohdalla.

– Turku ei ole enää houkutteleva kaupunki opetusalan ammattilaisen silmissä. Samaa negatiivista kehitystä on jouduttu seuraamaan muun muassa Ruotsissa jo useamman vuoden ajan.

Koulurauha kaikille oppilaille

Turun Perussuomalaiset vaatii kaupungilta sekä resursseja että päätöksiä koulurauhan takaamiseen kaikille oppilaille.
Tämä tarkoittaa myös toimimattomasta inkluusioajattelusta luopumista sekä tahtotilaa säilyttää erityisopetukseen erikoistunut Mikaelin koulu.

– Jokaisen oppilaan tarpeet huomioivaan opetukseen satsaaminen on yhdistyksen mukaan sellainen tulevaisuusinvestointi, joka aidosti tulee maksamaan itsensä myöhemmin takaisin vähentyneinä oppimisvaikeuksina, vähentyneenä syrjäytymisenä ja kehittyvinä oppimistuloksina, lehtori Anttila toteaa.

SUOMEN UUTISET